"• Toegang tot de markten: Bedrijven hebben beperkte toegang tot de markten, maar de sancties hebben geen betrekking op Russische overheid. Wij verwachten niet dat de negatieve groeiverwachtingen invloed hebben op de financieringsvoorwaarden, omdat de verwachtingen toch al laag waren. Toch moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de sancties na de herziening over drie maanden gehandhaafd blijven. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de reactie van Rusland gevolgen kan hebben.

• Gebalanceerde waardering: Hoewel Rusland meer exporteert naar de rest van de wereld dan importeert en daardoor hoge deviezenreserves heeft, kan zijn kredietwaardering verder verlaagd worden. De vooruitzichten van alle kredietbeoordelaars zijn al negatief en een verdere verslechtering van de situatie kan de balans doen omslaan naar een verlaging van de kredietwaardigheid van Rusland tot onder investment grade.

• Nieuwsgestuurde bedrijfsobligatiemarkt: Kredietrisico voor Russische bedrijven zal beïnvloed blijven worden door nieuwsberichten over sancties of tegenmaatregelen. Gesanctioneerde bedrijfsobligaties vs niet-gesanctioneerde bedrijfsobligaties reageren verschillend, maar tot nu toe zijn de koersbewegingen geen afspiegeling van de fundamentele positie van de bedrijven (bijvoorbeeld ten opzichte van een zwakkere binnenlandse economie of grotere vs lagere afhankelijkheid van externe financiering). Als de sancties gehandhaafd blijven na de herziening, dan kunnen in de koersen van Russische bedrijfsobligaties in toenemende mate de consequenties voor liquiditeit, herfinanciering en kredietpositie worden verwerkt. Compenserende factoren zouden kunnen zijn: de Russische regering die expliciet Russische bedrijven ondersteunt in de vorm van toezeggingen om Russische bedrijven te ondersteunen middels bancaire kapitalisering, en door bedrijven makkelijk toegang te geven tot financiering. Het wordt belangrijk om goed naar bedrijven te kijken die eigendom zijn van individuen die op de lijst met gesanctioneerden staan.

• Portefeuille-uitstroom zal versnellen: De uitstroom van beleggingen zou verder kunnen toenemen, waardoor reserves gebruikt kunnen worden om de roebel te stabiliseren. Als in Rusland een geldtekort ontstaat, zou de Centrale Bank liever haar obligaties verkopen dan de goudreserves aanspreken. Als gevolg van de korte looptijd van deze obligaties (centrale banken van opkomende markten hebben meestal alleen kort-opende obligaties) lijkt het onwaarschijnlijk dat dit grote gevolgen zal hebben voor de internationale obligatiemarkten."

"• Toegang tot de markten: Bedrijven hebben beperkte toegang tot de markten, maar de sancties hebben geen betrekking op Russische overheid. Wij verwachten niet dat de negatieve groeiverwachtingen invloed hebben op de financieringsvoorwaarden, omdat de verwachtingen toch al laag waren. Toch moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de sancties na de herziening over drie maanden gehandhaafd blijven. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de reactie van Rusland gevolgen kan hebben. • Gebalanceerde waardering: Hoewel Rusland meer exporteert naar de rest van de wereld dan importeert en daardoor hoge deviezenreserves heeft, kan zijn kredietwaardering verder verlaagd worden. De vooruitzichten van alle kredietbeoordelaars zijn al negatief en een verdere verslechtering van de situatie kan de balans doen omslaan naar een verlaging van de kredietwaardigheid van Rusland tot onder investment grade. • Nieuwsgestuurde bedrijfsobligatiemarkt: Kredietrisico voor Russische bedrijven zal beïnvloed blijven worden door nieuwsberichten over sancties of tegenmaatregelen. Gesanctioneerde bedrijfsobligaties vs niet-gesanctioneerde bedrijfsobligaties reageren verschillend, maar tot nu toe zijn de koersbewegingen geen afspiegeling van de fundamentele positie van de bedrijven (bijvoorbeeld ten opzichte van een zwakkere binnenlandse economie of grotere vs lagere afhankelijkheid van externe financiering). Als de sancties gehandhaafd blijven na de herziening, dan kunnen in de koersen van Russische bedrijfsobligaties in toenemende mate de consequenties voor liquiditeit, herfinanciering en kredietpositie worden verwerkt. Compenserende factoren zouden kunnen zijn: de Russische regering die expliciet Russische bedrijven ondersteunt in de vorm van toezeggingen om Russische bedrijven te ondersteunen middels bancaire kapitalisering, en door bedrijven makkelijk toegang te geven tot financiering. Het wordt belangrijk om goed naar bedrijven te kijken die eigendom zijn van individuen die op de lijst met gesanctioneerden staan. • Portefeuille-uitstroom zal versnellen: De uitstroom van beleggingen zou verder kunnen toenemen, waardoor reserves gebruikt kunnen worden om de roebel te stabiliseren. Als in Rusland een geldtekort ontstaat, zou de Centrale Bank liever haar obligaties verkopen dan de goudreserves aanspreken. Als gevolg van de korte looptijd van deze obligaties (centrale banken van opkomende markten hebben meestal alleen kort-opende obligaties) lijkt het onwaarschijnlijk dat dit grote gevolgen zal hebben voor de internationale obligatiemarkten."