De recente prestatie van de Belgische beurs doet volgens professor Stefan Duchateau een aantal vragen rijzen over de prestaties van Brussels waarden in het algemeen en de BEL 20-index in het bijzonder wanneer we langere periodes in beschouwing nemen.

Ondanks het recente geweld, bereikt de BEL 20- prijsindex bereikt immers hiermee zelfs niet het niveau waar ze ons 1997 nog achterliet - en voor beursbeleggers situeert die datum zich ergens in de antieke oudheid. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.

De recente prestatie van de Belgische beurs doet volgens professor Stefan Duchateau een aantal vragen rijzen over de prestaties van Brussels waarden in het algemeen en de BEL 20-index in het bijzonder wanneer we langere periodes in beschouwing nemen. Ondanks het recente geweld, bereikt de BEL 20- prijsindex bereikt immers hiermee zelfs niet het niveau waar ze ons 1997 nog achterliet - en voor beursbeleggers situeert die datum zich ergens in de antieke oudheid. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.