De gewone algemene vergadering van Gimv heeft op 26 juni 2013 beslist om over het boekjaar 2012/2013 een brutodividend per aandeel van 2,45 EUR (netto 1,8375 EUR) uit te keren.

Daarnaast werd aan de houders van Gimv aandelen de keuze geboden tussen het inschrijven op nieuwe gewone aandelen tegen inbreng van 18 coupons nr.20 (33,075 EUR) voor één nieuw aandeel, ofwel de uitkering van het dividend in cash, ofwel een combinatie van beide.

De nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn als de bestaande aandelen (zonder te genieten van enig recht op verminderde voorheffing) en deelgerechtigd zijn in de resultaten van Gimv met ingang op 1 april 2013.

De aandeelhouders van Gimv werden verzocht om hun keuze mee te delen tussen 3 en 26 juli 2013.

De gewone algemene vergadering van Gimv heeft op 26 juni 2013 beslist om over het boekjaar 2012/2013 een brutodividend per aandeel van 2,45 EUR (netto 1,8375 EUR) uit te keren. Daarnaast werd aan de houders van Gimv aandelen de keuze geboden tussen het inschrijven op nieuwe gewone aandelen tegen inbreng van 18 coupons nr.20 (33,075 EUR) voor één nieuw aandeel, ofwel de uitkering van het dividend in cash, ofwel een combinatie van beide. De nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn als de bestaande aandelen (zonder te genieten van enig recht op verminderde voorheffing) en deelgerechtigd zijn in de resultaten van Gimv met ingang op 1 april 2013. De aandeelhouders van Gimv werden verzocht om hun keuze mee te delen tussen 3 en 26 juli 2013.