82,11 % van de aandeelhouders, inclusief alle referentieaandeelhouders, hebben beslist om hun dividendrechten in te brengen in ruil voor nieuwe aandelen, in plaats van dividenden in contanten te ontvangen.

Dit optionele dividend laat toe om op 26 mei 2014 het kapitaal van ATENOR GROUP te verhogen ten belope van 6,47 miljoen euro door 205.346 nieuwe aandelen te creëren.

82,11 % van de aandeelhouders, inclusief alle referentieaandeelhouders, hebben beslist om hun dividendrechten in te brengen in ruil voor nieuwe aandelen, in plaats van dividenden in contanten te ontvangen. Dit optionele dividend laat toe om op 26 mei 2014 het kapitaal van ATENOR GROUP te verhogen ten belope van 6,47 miljoen euro door 205.346 nieuwe aandelen te creëren.