De bestaande obligatiehouders hebben de gelegenheid gekregen om hun Bestaande Obligaties om te ruilen voor nieuwe obligaties met een brutocoupon van 5,125% en met vervaldatum op 2 oktober 2023, in een ruilverhouding van 1 tot 1.

Het netto actuarieel rendement, berekend vanuit een economisch oogpunt voor natuurlijke personen gedomicilieerd in België

(rekening houdend met de roerende voorheffing van 25%) voor de Nieuwe Obligaties bedraagt 3,311% (op basis van een referentiemarktprijs van de Bestaande Obligaties van 104,47%).

Bij de afsluiting van de aanvangstperiode van het Ruilbod, op 18 september 2013, werden 175.717 Bestaande Obligaties, die een nominaal bedrag van EUR 175.717.000 vertegenwoordigen, ingebracht in het kader van het Ruilbod.

Het Ruilbod zal niet heropend worden. De Bestaande Obligaties die worden ingehouden in het Ruilbod zullen worden geannuleerd door UCB. Dientengevolge zijn er nog 574,283 Bestaande Obligaties in omloop.

De bestaande obligatiehouders hebben de gelegenheid gekregen om hun Bestaande Obligaties om te ruilen voor nieuwe obligaties met een brutocoupon van 5,125% en met vervaldatum op 2 oktober 2023, in een ruilverhouding van 1 tot 1. Het netto actuarieel rendement, berekend vanuit een economisch oogpunt voor natuurlijke personen gedomicilieerd in België (rekening houdend met de roerende voorheffing van 25%) voor de Nieuwe Obligaties bedraagt 3,311% (op basis van een referentiemarktprijs van de Bestaande Obligaties van 104,47%). Bij de afsluiting van de aanvangstperiode van het Ruilbod, op 18 september 2013, werden 175.717 Bestaande Obligaties, die een nominaal bedrag van EUR 175.717.000 vertegenwoordigen, ingebracht in het kader van het Ruilbod. Het Ruilbod zal niet heropend worden. De Bestaande Obligaties die worden ingehouden in het Ruilbod zullen worden geannuleerd door UCB. Dientengevolge zijn er nog 574,283 Bestaande Obligaties in omloop.