Na incidentele items, USD 1.712 mln tegen USD 1.613 mln vorig jaar en grotendeels verkopen van bezittingen, kwam het resultaat uit op USD 5.582 mln (was USD 4.846 mln), plus 15%.

De upstream resultaten waren volgens Theodoor Gilissen Bankiers lager dan voorgaande kwartalen. Downstream was minder dan in het derde kwartaal, maar beduidend verbeterd tegenover het verlies vorig jaar.

De kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten was USD 9.913 mln, plus 53% en steeg over het gehele jaar naar USD 46 mrd, plus 25%. De kaspositie bedroeg USD 18 mrd, plus ruim 60%.

De gewone winst per aandeel voor het vierde kwartaal kwam uit op USD 1,16 (geschatte actuele kosten) plus 12% en voor het gehele jaar USD 4,32, -6%.

Voor het gehele jaar was de winst USD 25 mrd, plus 2%. Het dividend over het eerste kwartaal '12 wordt verhoogd naar USD 0,45 (was USD 0,43).

De verwachting is volgens Theodoor Gilissen Bankiers dat in '12 circa 0,5 mrd vaten olie equivalent aan de bewezen reserves

zijn toegevoegd.

Het vervangingspercentage kwam onderliggend uit op 85%. Tegenover een productie van 1,2 mrd vaten in '12 is de bewezen reserve 13,6 mrd vaten.

Het driejaarsgemiddelde voor de onderliggende vervangingsreserve is 115%. Het bedrijf schat de bestaande potentiële reserves op een levensduur van 26 jaar op de lopende productie.

De kapitaalinvesteringen in '12 bedroegen USD 36,8 mrd. Het rendement op het gebruikte vermogen was 12,7% en de gearing 9,2%.

De totale productiegroei was 1% voor het jaar met olie op -2% en gas op plus 5%. De langjarige doelstelling wordt gehandhaafd met een productiegroei van 20% in 2017 - 2018. De rating blijft volgens Theodoor Gilissen Bankiers kopen op basis van de verwachte langjarige ontwikkelingen.

Na incidentele items, USD 1.712 mln tegen USD 1.613 mln vorig jaar en grotendeels verkopen van bezittingen, kwam het resultaat uit op USD 5.582 mln (was USD 4.846 mln), plus 15%. De upstream resultaten waren volgens Theodoor Gilissen Bankiers lager dan voorgaande kwartalen. Downstream was minder dan in het derde kwartaal, maar beduidend verbeterd tegenover het verlies vorig jaar. De kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten was USD 9.913 mln, plus 53% en steeg over het gehele jaar naar USD 46 mrd, plus 25%. De kaspositie bedroeg USD 18 mrd, plus ruim 60%. De gewone winst per aandeel voor het vierde kwartaal kwam uit op USD 1,16 (geschatte actuele kosten) plus 12% en voor het gehele jaar USD 4,32, -6%. Voor het gehele jaar was de winst USD 25 mrd, plus 2%. Het dividend over het eerste kwartaal '12 wordt verhoogd naar USD 0,45 (was USD 0,43). De verwachting is volgens Theodoor Gilissen Bankiers dat in '12 circa 0,5 mrd vaten olie equivalent aan de bewezen reserves zijn toegevoegd. Het vervangingspercentage kwam onderliggend uit op 85%. Tegenover een productie van 1,2 mrd vaten in '12 is de bewezen reserve 13,6 mrd vaten. Het driejaarsgemiddelde voor de onderliggende vervangingsreserve is 115%. Het bedrijf schat de bestaande potentiële reserves op een levensduur van 26 jaar op de lopende productie. De kapitaalinvesteringen in '12 bedroegen USD 36,8 mrd. Het rendement op het gebruikte vermogen was 12,7% en de gearing 9,2%. De totale productiegroei was 1% voor het jaar met olie op -2% en gas op plus 5%. De langjarige doelstelling wordt gehandhaafd met een productiegroei van 20% in 2017 - 2018. De rating blijft volgens Theodoor Gilissen Bankiers kopen op basis van de verwachte langjarige ontwikkelingen.