Roularta heeft intussen in België en in Frankrijk reeds heel wat gereorganiseerd en geherstructureerd. En er wordt verder gewerkt aan een kostenbesparingsplan in alle divisies, inbegrepen de Vlaamse Media Maatschappij (50 % Roularta).

De drukkerij realiseert meer en meer drukorders van de Franse titels die tot nu toe in Frankrijk werden gedrukt, wat de rendabiliteit van de groep ten goede komt.

Roularta neemt de nodige maatregelen om het hoofd te bieden aan de crisis. Nu zijn er de eerste tekenen dat de reclameterugval niet naar nog erger evolueert. Maar Roularta houdt er rekening mee dat het een hele tijd kan duren vooraleer het niveau van 2007 terug kan gehaald worden.

De eerste fusies van Studio / Ciné Live en van Classica / Le Monde de la Musique in Frankrijk, zijn een succes zowel op het vlak van de reclame- als van de lezersmarkt.

Samenwerking met sectorgenoten op het vlak van o.a. de reclamewerving, kan voor oplossingen zorgen. In elk geval moet in 2009 rekening gehouden worden met de eenmalige
herstructureringskosten.

In 2010 wordt het effect van al de maatregelen 100 % gerealiseerd en in de loop van 2010 mag men verwachten dat de reclamemarkt geleidelijk aan herstelt.

Roularta heeft intussen in België en in Frankrijk reeds heel wat gereorganiseerd en geherstructureerd. En er wordt verder gewerkt aan een kostenbesparingsplan in alle divisies, inbegrepen de Vlaamse Media Maatschappij (50 % Roularta).De drukkerij realiseert meer en meer drukorders van de Franse titels die tot nu toe in Frankrijk werden gedrukt, wat de rendabiliteit van de groep ten goede komt.Roularta neemt de nodige maatregelen om het hoofd te bieden aan de crisis. Nu zijn er de eerste tekenen dat de reclameterugval niet naar nog erger evolueert. Maar Roularta houdt er rekening mee dat het een hele tijd kan duren vooraleer het niveau van 2007 terug kan gehaald worden.De eerste fusies van Studio / Ciné Live en van Classica / Le Monde de la Musique in Frankrijk, zijn een succes zowel op het vlak van de reclame- als van de lezersmarkt.Samenwerking met sectorgenoten op het vlak van o.a. de reclamewerving, kan voor oplossingen zorgen. In elk geval moet in 2009 rekening gehouden worden met de eenmalige herstructureringskosten. In 2010 wordt het effect van al de maatregelen 100 % gerealiseerd en in de loop van 2010 mag men verwachten dat de reclamemarkt geleidelijk aan herstelt.