Verdere kostencontroles en het versterken van bestaande en ontwikkelen van nieuwe merken en titels in alle landen droegen bij tot dit resultaat. De schuldgraad werd verder stevig afgebouwd met rechtstreekse impact op de financiële kosten.

De aangroei in cashflow is evenzeer te danken aan groei in de printed als in de audiovisuele media van de groep.

Roularta is in 2010 blijven verder bouwen aan zijn multimediale en internationale expansie. Multimediale projecten werden opgezet in het domein van de recruteringscommunicatie in België en in Frankrijk.

Alle titels van de groep kregen een up-to-date website en er werd gezorgd voor een digitale versie voor iPad en andere mobiles. De grote merken van het huis werden verder uitgebouwd met nieuwe satellietactiviteiten op het vlak van seminars en events, enquêtes en plusproducten.

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van 17 mei 2011 voorstellen om voor het eerst sinds drie jaar een bruto dividend van 0,50€ per aandeel uit te keren.

De reorganisatie en herstructurering die werd doorgevoerd in 2009 blijft zorgen voor een beter break-even punt, dat, tesamen met een verlaagde schuldgraad, de groep sterker maakte.

De stijging van de papierprijzen en de indexering van de personeelskosten echter betekenen een nieuwe uitdaging. Nieuwe multimedia-initiatieven zorgen voor nieuwe bronnen van inkomsten.

De reclamemarkt startte veelbelovend maar er is nog geen visibiliteit op de lange termijn.

Verdere kostencontroles en het versterken van bestaande en ontwikkelen van nieuwe merken en titels in alle landen droegen bij tot dit resultaat. De schuldgraad werd verder stevig afgebouwd met rechtstreekse impact op de financiële kosten. De aangroei in cashflow is evenzeer te danken aan groei in de printed als in de audiovisuele media van de groep. Roularta is in 2010 blijven verder bouwen aan zijn multimediale en internationale expansie. Multimediale projecten werden opgezet in het domein van de recruteringscommunicatie in België en in Frankrijk. Alle titels van de groep kregen een up-to-date website en er werd gezorgd voor een digitale versie voor iPad en andere mobiles. De grote merken van het huis werden verder uitgebouwd met nieuwe satellietactiviteiten op het vlak van seminars en events, enquêtes en plusproducten. De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van 17 mei 2011 voorstellen om voor het eerst sinds drie jaar een bruto dividend van 0,50€ per aandeel uit te keren. De reorganisatie en herstructurering die werd doorgevoerd in 2009 blijft zorgen voor een beter break-even punt, dat, tesamen met een verlaagde schuldgraad, de groep sterker maakte. De stijging van de papierprijzen en de indexering van de personeelskosten echter betekenen een nieuwe uitdaging. Nieuwe multimedia-initiatieven zorgen voor nieuwe bronnen van inkomsten. De reclamemarkt startte veelbelovend maar er is nog geen visibiliteit op de lange termijn.