Voor 2011 en 2012 rekent hij op een economische groei van ten minste 8,8%. De economen van Roubini Global Economics geven in de laatste "China Outlook Update" van 20 juni aan dat de problemen in China ten aanzien van de energievoorziening worden opgelost en verwachten dat de vraag naar Chinese producten vanuit Japan en de VS zal toenemen.

Daarnaast heeft Beijng plannen gemaakt voor de bouw van 10 miljoen huizen voor de lagere inkomens en is de verwachting dat in november met de bouw hiervan wordt begonnen, hetgeen een extra stimulans geeft voor de economie.

Roubini verwacht echter na 2013 een "hard landing" van de Chinese economie, omdat de groei van de economie vooral wordt gedreven door investeringen, wat op termijn zal leiden tot overcapaciteit.

Voor 2011 en 2012 rekent hij op een economische groei van ten minste 8,8%. De economen van Roubini Global Economics geven in de laatste "China Outlook Update" van 20 juni aan dat de problemen in China ten aanzien van de energievoorziening worden opgelost en verwachten dat de vraag naar Chinese producten vanuit Japan en de VS zal toenemen. Daarnaast heeft Beijng plannen gemaakt voor de bouw van 10 miljoen huizen voor de lagere inkomens en is de verwachting dat in november met de bouw hiervan wordt begonnen, hetgeen een extra stimulans geeft voor de economie. Roubini verwacht echter na 2013 een "hard landing" van de Chinese economie, omdat de groei van de economie vooral wordt gedreven door investeringen, wat op termijn zal leiden tot overcapaciteit.