Het winstpotentieel is beperkt door de hardnekkige overheidsschuld, terwijl de kans op underperformance substantieel is als de zeer gecompliceerde aanpak van alle excessieve tekorten ook maar één tegenslag krijgt te verwerken.

Daar staat volgens Carmignac tegenover dat de economische vooruitzichten in de grote opkomende landen binnenkort zullen worden bevrijd van de hinderpaal die de versnelling van de inflatie al een jaar vormt, terwijl het risico van een economische groeivertraging in die landen gematigd lijkt.

Het winstpotentieel is beperkt door de hardnekkige overheidsschuld, terwijl de kans op underperformance substantieel is als de zeer gecompliceerde aanpak van alle excessieve tekorten ook maar één tegenslag krijgt te verwerken. Daar staat volgens Carmignac tegenover dat de economische vooruitzichten in de grote opkomende landen binnenkort zullen worden bevrijd van de hinderpaal die de versnelling van de inflatie al een jaar vormt, terwijl het risico van een economische groeivertraging in die landen gematigd lijkt.