Zij verwachten op grond van macro-economische modellen en historische reeksen dat aandelen op langere termijn een rendement van 6% per jaar kunnen opleveren en obligaties rond de 3%.

De risicopremie voor aandelen, het verschil tussen het aandelen- en obligatierendement als compensatie voor het extra risico, komt daarmee op 3%. Deze verwachtingen liggen onder de historische rendementen, aldus Theodoor Gilissen Bankiers.

Zij verwachten op grond van macro-economische modellen en historische reeksen dat aandelen op langere termijn een rendement van 6% per jaar kunnen opleveren en obligaties rond de 3%. De risicopremie voor aandelen, het verschil tussen het aandelen- en obligatierendement als compensatie voor het extra risico, komt daarmee op 3%. Deze verwachtingen liggen onder de historische rendementen, aldus Theodoor Gilissen Bankiers.