De verzekeringssector bracht het er het best van af en werd gevolgd door de grondstoffensector en de banken. De financials overtroffen de niet-financiële waarden, zo merkt Dexia AM op.

Globaal genomen is de risicopremie afgenomen met 10 basispunten mede dankzij de zeer goede kwartaalresultaten, de minder goede perceptie van de macro-economische risico's van een herstel in W-vorm en de soevereineschuldcrisis.

De bekendmaking van het inkoopprogramma van obligaties door de Federal Reserve wijst nog altijd op de bereidheid tot het ondersteunen van de economie, die zich volgens de meest recente indicatoren lijkt te stabiliseren.

Op Europese schaal is de spanning enigszins afgenomen door de nieuwe besparingsplannen en door het crisisscenario dat werd uitgetest door Ierland, zo merkt Dexia AM tenslotte nog op.

De verzekeringssector bracht het er het best van af en werd gevolgd door de grondstoffensector en de banken. De financials overtroffen de niet-financiële waarden, zo merkt Dexia AM op. Globaal genomen is de risicopremie afgenomen met 10 basispunten mede dankzij de zeer goede kwartaalresultaten, de minder goede perceptie van de macro-economische risico's van een herstel in W-vorm en de soevereineschuldcrisis. De bekendmaking van het inkoopprogramma van obligaties door de Federal Reserve wijst nog altijd op de bereidheid tot het ondersteunen van de economie, die zich volgens de meest recente indicatoren lijkt te stabiliseren. Op Europese schaal is de spanning enigszins afgenomen door de nieuwe besparingsplannen en door het crisisscenario dat werd uitgetest door Ierland, zo merkt Dexia AM tenslotte nog op.