Een lager verwachte groei van zowel de arbeidsproductiviteit als de bevolking op beroepsactieve leeftijd zullen volgens KBC de potentiële groei drukken, en dat ondanks de overheidsmaatregelen om de werkgelegenheidsgraad op te krikken.

Indien de voorspelling voor 2012 uitkomt, zal de reële bbp-groei in België voor het vijfde jaar op rij hoger uitkomen dan die in de gehele EMU.

Per saldo zal de Belgische economie sinds 2007 dan met 3,5% sterker dan de EMU zijn gegroeid. Die betere prestatie danken we aan het succes van Duitsland, onze belangrijkste handelspartner, aan de relatief betere begrotingspositie, waardoor we minder dan de meeste andere lidstaten moeten saneren, en aan de relatief geringere schuldenpositie van onze private sector.

Uitgedrukt in welvaartstermen is het verschil met de EMU evenwel minder groot. Doordat ook de bevolking in ons land sterker toenam tussen 2007 en 2012 (+4,2%, tegenover +1,8% in de EMU), zal het reële bbp per hoofd van de bevolking in de vijfjaarsperiode slechts 1,1% minder zijn gedaald dan in de gehele EMU.

Grote onzekerheden zijn nog niet verdwenen

Het voorgestelde scenario gaat wel nog altijd gepaard met grote onzekerheden, vooral gerelateerd aan de schuldencrisis in de eurozone.

Mocht die escaleren, dan is een (zware) recessie ook in de vooralsnog sterkere lidstaten mogelijk. Nu de olieprijs een duidelijk neerwaarts pad heeft genomen, zien we die niet langer als een belangrijk conjunctuurrisico.

Binnenlands wordt de conjunctuur dit jaar allicht ook niet opnieuw belaagd door de noodzaak aan extra begrotingsingrepen. De combinatie van reeds besliste saneringsmaatregelen met een wat hoger dan bij de begrotingscontrole vooropgestelde economische groei maakt dat de tekortdoelstelling van 2,8% van het bbp voor 2012 haalbaar is. Nieuwe ingrepen zijn pas voor de begroting 2013 aan de orde.

Een lager verwachte groei van zowel de arbeidsproductiviteit als de bevolking op beroepsactieve leeftijd zullen volgens KBC de potentiële groei drukken, en dat ondanks de overheidsmaatregelen om de werkgelegenheidsgraad op te krikken. Indien de voorspelling voor 2012 uitkomt, zal de reële bbp-groei in België voor het vijfde jaar op rij hoger uitkomen dan die in de gehele EMU. Per saldo zal de Belgische economie sinds 2007 dan met 3,5% sterker dan de EMU zijn gegroeid. Die betere prestatie danken we aan het succes van Duitsland, onze belangrijkste handelspartner, aan de relatief betere begrotingspositie, waardoor we minder dan de meeste andere lidstaten moeten saneren, en aan de relatief geringere schuldenpositie van onze private sector. Uitgedrukt in welvaartstermen is het verschil met de EMU evenwel minder groot. Doordat ook de bevolking in ons land sterker toenam tussen 2007 en 2012 (+4,2%, tegenover +1,8% in de EMU), zal het reële bbp per hoofd van de bevolking in de vijfjaarsperiode slechts 1,1% minder zijn gedaald dan in de gehele EMU. Grote onzekerheden zijn nog niet verdwenen Het voorgestelde scenario gaat wel nog altijd gepaard met grote onzekerheden, vooral gerelateerd aan de schuldencrisis in de eurozone. Mocht die escaleren, dan is een (zware) recessie ook in de vooralsnog sterkere lidstaten mogelijk. Nu de olieprijs een duidelijk neerwaarts pad heeft genomen, zien we die niet langer als een belangrijk conjunctuurrisico. Binnenlands wordt de conjunctuur dit jaar allicht ook niet opnieuw belaagd door de noodzaak aan extra begrotingsingrepen. De combinatie van reeds besliste saneringsmaatregelen met een wat hoger dan bij de begrotingscontrole vooropgestelde economische groei maakt dat de tekortdoelstelling van 2,8% van het bbp voor 2012 haalbaar is. Nieuwe ingrepen zijn pas voor de begroting 2013 aan de orde.