De risico's op een bankrun in de landen van de eurozone blijven volgens Gisdakis aanwezig. Hij gaat hierbij uit van een instorting van het Grieks bankensysteem met verregaande gevolgen.

Zo'n instorting is onvermijdelijk wanneer de ECB niet langer Griekse staatsobligaties als waarborg zou aanvaarden. Griekenland kan dan met een bankrun te maken krijgen, die zich snel zou kunnen overplanten naar andere landen.

De risico's op een bankrun in de landen van de eurozone blijven volgens Gisdakis aanwezig. Hij gaat hierbij uit van een instorting van het Grieks bankensysteem met verregaande gevolgen. Zo'n instorting is onvermijdelijk wanneer de ECB niet langer Griekse staatsobligaties als waarborg zou aanvaarden. Griekenland kan dan met een bankrun te maken krijgen, die zich snel zou kunnen overplanten naar andere landen.