(1) de risico's voor ING blijven aanzienlijk . Ondanks de recent aangekondigde transactie over de Alt A portefeuille, blijven de risico's voor de kapitaalspositie van ING aanzienlijk.

Op de balans staan hoge exposures naar de bedrijfsobligaties (~Eur 67 mrd), verstrekte leningen (~Eur 631 mrd), een grote vastgoedportefeuille (~Eur 11,5 mrd) en portefeuilles met gestructureerde kredieten met beperkte informatie (~Eur 14,2 mrd).
Daarnaast blijft de positie van ING Direct een risico indien de aversie jegens internetbanken toeneemt.

(2) De zorgen over de kapitaalpositie blijven. Per eind 2008 bedraagt de Tier 1-ratio van ING Bank 9,5% op pro-forma basis. Dit niveau (rond de 10%) is marktconform, maar de vraag is of dit niveau gehandhaafd kan worden. Tegenvallende resultaten kunnen leiden tot terugkerende discussies over de solvabiliteitspositie met nieuwe kapitaalinjecties en bijbehorende verwatering tot gevolg.

(3) Voor de korte termijn vindt Theodoor Gilissen Bankiers het fundamentele beeld sterk verslechterd. De economie heeft wereldwijd te maken met een sterke terugval in vraag en productie. Diverse macro-economische indicatoren duiden ook voor de komende maanden op meer tegenvallers. In de financiële sector komt bovendien de kredietverlening moeilijk op gang. Daarnaast wordt duidelijk dat betalingsproblemen bij bedrijven toenemen wat zal resulteren in oplopende faillissementen. Deze onrust uit zich in hoge credit spreads.

(4) Het technische beeld voor het aandeel is negatief. Het technische beeld voor zowel ING als voor de koersen van banken (DJ Stoxx 600 Banks) is negatief.

De resultaten geven goed weer dat ING aantrekkelijk gewaardeerd is, maar dat dit gepaard gaat met aanzienlijke risico's. Theodoor Gilissen Bankiers verlaagt het koersdoel naar Eur 7,50. Het nieuwe advies wordt Hold (was Buy).

(1) de risico's voor ING blijven aanzienlijk . Ondanks de recent aangekondigde transactie over de Alt A portefeuille, blijven de risico's voor de kapitaalspositie van ING aanzienlijk. Op de balans staan hoge exposures naar de bedrijfsobligaties (~Eur 67 mrd), verstrekte leningen (~Eur 631 mrd), een grote vastgoedportefeuille (~Eur 11,5 mrd) en portefeuilles met gestructureerde kredieten met beperkte informatie (~Eur 14,2 mrd). Daarnaast blijft de positie van ING Direct een risico indien de aversie jegens internetbanken toeneemt. (2) De zorgen over de kapitaalpositie blijven. Per eind 2008 bedraagt de Tier 1-ratio van ING Bank 9,5% op pro-forma basis. Dit niveau (rond de 10%) is marktconform, maar de vraag is of dit niveau gehandhaafd kan worden. Tegenvallende resultaten kunnen leiden tot terugkerende discussies over de solvabiliteitspositie met nieuwe kapitaalinjecties en bijbehorende verwatering tot gevolg. (3) Voor de korte termijn vindt Theodoor Gilissen Bankiers het fundamentele beeld sterk verslechterd. De economie heeft wereldwijd te maken met een sterke terugval in vraag en productie. Diverse macro-economische indicatoren duiden ook voor de komende maanden op meer tegenvallers. In de financiële sector komt bovendien de kredietverlening moeilijk op gang. Daarnaast wordt duidelijk dat betalingsproblemen bij bedrijven toenemen wat zal resulteren in oplopende faillissementen. Deze onrust uit zich in hoge credit spreads.(4) Het technische beeld voor het aandeel is negatief. Het technische beeld voor zowel ING als voor de koersen van banken (DJ Stoxx 600 Banks) is negatief.De resultaten geven goed weer dat ING aantrekkelijk gewaardeerd is, maar dat dit gepaard gaat met aanzienlijke risico's. Theodoor Gilissen Bankiers verlaagt het koersdoel naar Eur 7,50. Het nieuwe advies wordt Hold (was Buy).