*70% van de institutionele beleggers vindt aandelen van alle belangrijke beleggingscategorieën het meest aantrekkelijk, wegens risico/rendementsverhouding

*Beleidsrisico's worden nog steeds als een aanzienlijke bedreiging gezien, al lijkt het risico in verband met China het meest

te zijn toegenomen

*51% van de institutionele beleggers verwacht dat de prestaties van beleggingscategorieën uit opkomende markten de komende drie tot zes maanden zullen verbeteren, afgezet tegen 22% die dat niet gelooft

*Institutionele beleggers nemen belangrijke stappen om de risicoblootstelling in te perken

*70% van de institutionele beleggers vindt aandelen van alle belangrijke beleggingscategorieën het meest aantrekkelijk, wegens risico/rendementsverhouding *Beleidsrisico's worden nog steeds als een aanzienlijke bedreiging gezien, al lijkt het risico in verband met China het meest te zijn toegenomen *51% van de institutionele beleggers verwacht dat de prestaties van beleggingscategorieën uit opkomende markten de komende drie tot zes maanden zullen verbeteren, afgezet tegen 22% die dat niet gelooft *Institutionele beleggers nemen belangrijke stappen om de risicoblootstelling in te perken