Warren Buffet schoot sectorgenoot Swiss Re te hulp met een converteerbare obligatielening van 3 mld CHF. De meesterbelegger bedong hierbij erg interessante voorwaarden, maar gaf hiermee ook een blijk van vertrouwen in de herverzekeringssector.

Swiss Re wil ook nog een kapitaalverhoging doorvoeren om zijn balans te versterken na omvangrijke verliezen op beleggingen. Concurrent Munich Re ging veel conservatiever tewerk bij de invulling van zijn beleggingsportefeuille.

Hierdoor kent de groep geen grote verliezen, blijft de kapitaalbasis voldoende stevig en kan men als één van de weinige financiële dienstverleners het dividend intact houden.

De premie-inkomsten en het voorlopige jaarresultaat van Munich Re ontgoochelden echter enigszins. De winstdaling was het gevolg van magere beleggingsresultaten en hoge schadelasten in de herverzekeringstak.

De premies in de herverzekeringstak stegen met 2,6%, maar beleggers hadden op meer gehoopt. Het management rekent op verdere prijsstijgingen omwille van de gunstige marktomstandigheden.

Men kiest resoluut voor rendabiliteit en hanteert hiertoe een strenge onderschrijvingspolitiek, met een lichte volumedaling tot gevolg. De beleggingsportefeuille is grotendeels belegd in overheidspapier.

De aandelenblootstelling werd verder afgebouwd en is nu minimaal. Het percentage bedrijfsobligaties werd echter opgetrokken.

Binnen de verzekeringssector hanteert SG Private Banking enkel voor Munich Re een koopadvies omwille van de gunstige winstvooruitzichten en de stevige kapitaalbasis. Bij diverse andere verzekeraars is het risico op een kapitaalverhoging wel aanwezig.

Warren Buffet schoot sectorgenoot Swiss Re te hulp met een converteerbare obligatielening van 3 mld CHF. De meesterbelegger bedong hierbij erg interessante voorwaarden, maar gaf hiermee ook een blijk van vertrouwen in de herverzekeringssector. Swiss Re wil ook nog een kapitaalverhoging doorvoeren om zijn balans te versterken na omvangrijke verliezen op beleggingen. Concurrent Munich Re ging veel conservatiever tewerk bij de invulling van zijn beleggingsportefeuille. Hierdoor kent de groep geen grote verliezen, blijft de kapitaalbasis voldoende stevig en kan men als één van de weinige financiële dienstverleners het dividend intact houden. De premie-inkomsten en het voorlopige jaarresultaat van Munich Re ontgoochelden echter enigszins. De winstdaling was het gevolg van magere beleggingsresultaten en hoge schadelasten in de herverzekeringstak. De premies in de herverzekeringstak stegen met 2,6%, maar beleggers hadden op meer gehoopt. Het management rekent op verdere prijsstijgingen omwille van de gunstige marktomstandigheden. Men kiest resoluut voor rendabiliteit en hanteert hiertoe een strenge onderschrijvingspolitiek, met een lichte volumedaling tot gevolg. De beleggingsportefeuille is grotendeels belegd in overheidspapier. De aandelenblootstelling werd verder afgebouwd en is nu minimaal. Het percentage bedrijfsobligaties werd echter opgetrokken. Binnen de verzekeringssector hanteert SG Private Banking enkel voor Munich Re een koopadvies omwille van de gunstige winstvooruitzichten en de stevige kapitaalbasis. Bij diverse andere verzekeraars is het risico op een kapitaalverhoging wel aanwezig.