Anderzijds daalde het inkomen van de gezinnen met het laagste inkomen met 5,50%. In totaal maken 1,20 miljoen huisgezinnen deel uit van de 'happy few', zij die tot de 1% van de hoogste inkomsten worden gerekend. Anderzijds verdienen 96 miljoen gezinnen minder dan 101.583 dollar.

Kloof is grotere dan in Oeganda of in Kazakhstan

De economische opleving die zich sinds medio 2009 voordoet in de Verenigde Staten heeft zich echter niet vertaald in een toename van de bedragen op de loonbriefjes.

Emmanuel Saez, onderzoeker van de University of California in Berkeley, kwam tot de conclusie dat 1% van de Amerikaanse gezinnen 93% van de inkomensgroei binnenrijft.

Hij baseert zich daarvoor op cijfers verstrekt door data van Internal Revenue Service. In 2011 was de kloof tussen arm en rijk in de Verenigde Staten het grootst in 40 jaar.

Die kloof is uiteindelijk in de VS groter dan in landen als Oeganda en Kazakhstan die algemeen als ontwikkelingslanden worden beschouwd.

Anderzijds daalde het inkomen van de gezinnen met het laagste inkomen met 5,50%. In totaal maken 1,20 miljoen huisgezinnen deel uit van de 'happy few', zij die tot de 1% van de hoogste inkomsten worden gerekend. Anderzijds verdienen 96 miljoen gezinnen minder dan 101.583 dollar. Kloof is grotere dan in Oeganda of in KazakhstanDe economische opleving die zich sinds medio 2009 voordoet in de Verenigde Staten heeft zich echter niet vertaald in een toename van de bedragen op de loonbriefjes. Emmanuel Saez, onderzoeker van de University of California in Berkeley, kwam tot de conclusie dat 1% van de Amerikaanse gezinnen 93% van de inkomensgroei binnenrijft. Hij baseert zich daarvoor op cijfers verstrekt door data van Internal Revenue Service. In 2011 was de kloof tussen arm en rijk in de Verenigde Staten het grootst in 40 jaar. Die kloof is uiteindelijk in de VS groter dan in landen als Oeganda en Kazakhstan die algemeen als ontwikkelingslanden worden beschouwd.