Richard Suttmeier: "Niet macro-economische indicatoren als de werkloosheidsgraad, de orders voor duurzame goederen of de Baltic Freight Index zijn momenteel toonaangevend, maar wel de FDIC-rapporten. Deze zijn momenteel de belangrijkste indicatoren voor de VS-economie. In de rapporten zijn namelijk alle gegevens over bankkredieten te vinden, ook wat de kleinere banken betreft. Ze vormen daarom een goede blauwdruk van de Amerikaanse economie."

De gezondheidssituatie van de banksector is volgens Richard Suttmeier veel zwakker dan algemeen wordt aangenomen: "Vooral bij de kleinere banken loopt het fout. Ruim de helft van de ongeveer 8.000 Amerikaanse banken is niet meer in staat om kredieten te verstrekken vanwege het feit dat de probleemkredieten in hun boeken zich opstapelen. Vooral in de bouwsector en in het comercieel vastgoed zijn de problemen niet te overzien. De banken krijgen te weinig geld binnen om nieuwe leningen toe te staan en zijn dus gedwongen om werkloos toe te kijken. Ergens klopt er iets niet wanneer de situatie in de banksector verslechtert op een moment dat de economie herstelt. Ik ben er voorstander van om de staatssteun die de grote banken terugbetalen te gebruiken om de kas van de FDIC te steunen, want die dreigt leeg te raken. Zo kunnen de kleinere banken opnieuw gefinancierd worden, waarna de kredietverlening genormaliseerd worden. Alleen op die manier is een duurzaam economisch herstel mogelijk."

Richard Suttmeier: "Niet macro-economische indicatoren als de werkloosheidsgraad, de orders voor duurzame goederen of de Baltic Freight Index zijn momenteel toonaangevend, maar wel de FDIC-rapporten. Deze zijn momenteel de belangrijkste indicatoren voor de VS-economie. In de rapporten zijn namelijk alle gegevens over bankkredieten te vinden, ook wat de kleinere banken betreft. Ze vormen daarom een goede blauwdruk van de Amerikaanse economie." De gezondheidssituatie van de banksector is volgens Richard Suttmeier veel zwakker dan algemeen wordt aangenomen: "Vooral bij de kleinere banken loopt het fout. Ruim de helft van de ongeveer 8.000 Amerikaanse banken is niet meer in staat om kredieten te verstrekken vanwege het feit dat de probleemkredieten in hun boeken zich opstapelen. Vooral in de bouwsector en in het comercieel vastgoed zijn de problemen niet te overzien. De banken krijgen te weinig geld binnen om nieuwe leningen toe te staan en zijn dus gedwongen om werkloos toe te kijken. Ergens klopt er iets niet wanneer de situatie in de banksector verslechtert op een moment dat de economie herstelt. Ik ben er voorstander van om de staatssteun die de grote banken terugbetalen te gebruiken om de kas van de FDIC te steunen, want die dreigt leeg te raken. Zo kunnen de kleinere banken opnieuw gefinancierd worden, waarna de kredietverlening genormaliseerd worden. Alleen op die manier is een duurzaam economisch herstel mogelijk."