Richard Clarida (PIMCO): "De Fed heeft de periode waarin de centrale bank verwacht dat de rente 'buitengewoon laag' blijft verlengd. Ook houdt ze de deur open naar aanpassing van de omvang en samenstelling van haar balans (iets ouds). De Fed werd het unaniem eens over een inflatiedoel van 2%, als niveau dat naar zijn oordeel het mandaat om de prijzen stabiel te houden het beste dient. Voor het eerst (iets nieuws) heeft de Fed enkele weken geleden de individuele verwachtingen van leden van het Federal Open Market Committee (FOMC) ten aanzien van het rentebeleid voor de komende drie jaar en de langere termijn gepubliceerd."

Richard Clarida (PIMCO): "De Fed heeft de periode waarin de centrale bank verwacht dat de rente 'buitengewoon laag' blijft verlengd. Ook houdt ze de deur open naar aanpassing van de omvang en samenstelling van haar balans (iets ouds). De Fed werd het unaniem eens over een inflatiedoel van 2%, als niveau dat naar zijn oordeel het mandaat om de prijzen stabiel te houden het beste dient. Voor het eerst (iets nieuws) heeft de Fed enkele weken geleden de individuele verwachtingen van leden van het Federal Open Market Committee (FOMC) ten aanzien van het rentebeleid voor de komende drie jaar en de langere termijn gepubliceerd."