Eerst even opfrissen: een gewone obligatie is een soort lening aan een onderneming (of een overheid). In ruil voor het ter beschikking stellen van je geld, ontvang je gedurende een afgesproken periode een jaarlijkse interest van die uitgever. Op de eindvervaldag krijg je het geleende bedrag in principe integraal terug.

Een converteerbare obligatie of convertible combineert een obligatie- met een aandelenbelegging. Ze geeft je de zekerheid van een gewone obligatie, maar biedt je eveneens de kans - geen verplichting! - om de obligatie om te zetten naar aandelen van de uitgever. In ruil daarvoor ligt de rente doorgaans wel lager dan die van klassieke obligaties.

Wat betekent dit precies?

Zolang je ze niet in aandelen hebt omgezet, gaat het om een klassieke obligatie: je krijgt een vaste, jaarlijkse interest en het kapitaal wordt netjes terugbetaald op het einde van de rit. Zodra je echter beslist om de convertible om te zetten naar aandelen, krijg je te maken met de typische beursrisico's.

Een converteerbare obligatie geeft je dus de mogelijkheid om een vaste opbrengst te genieten zolang de beurs het minder goed doet. Op dat moment loop je dus weinig risico. Zodra die beurs aan een heropleving toe is, kan je de obligatie omzetten naar aandelen en zo profiteren van een eventuele koersstijging.

En de reverse convertible?

Bij een convertible ligt de keuze steeds in jouw handen: jij beslist zelf of je overstapt naar de aandelenbeurs. Weet wel dat de uitgever vrij is om de omruilingsvoorwaarden te bepalen. Informeer dus vooraf bij je bank, of kijk in het prospectus of in de bijhorende informatiefiche.

Bij een reverse convertible kan de obligatie eveneens omgezet worden naar de aandelen van de emittent, maar er is een belangrijk verschil: niet jij maar wel het uitgevende bedrijf beslist of die transformatie naar aandelen zich al dan niet voltrekt. In de praktijk zal dit gebeuren wanneer de aandelenkoersen laag zijn.

Wat moet je onthouden?

Een reverse convertible biedt je dus geen garantie dat je het ingelegde kapitaal volledig zal terugkrijgen op de eindvervaldag. Dit risico vertaalt zich meestal in een extra hoge interest. Hoewel het om een soort obligatie gaat, is zo'n reverse convertible sowieso niet weggelegd voor defensieve beleggers. Die kiezen beter voor klassieke obligaties.

Eerst even opfrissen: een gewone obligatie is een soort lening aan een onderneming (of een overheid). In ruil voor het ter beschikking stellen van je geld, ontvang je gedurende een afgesproken periode een jaarlijkse interest van die uitgever. Op de eindvervaldag krijg je het geleende bedrag in principe integraal terug. Een converteerbare obligatie of convertible combineert een obligatie- met een aandelenbelegging. Ze geeft je de zekerheid van een gewone obligatie, maar biedt je eveneens de kans - geen verplichting! - om de obligatie om te zetten naar aandelen van de uitgever. In ruil daarvoor ligt de rente doorgaans wel lager dan die van klassieke obligaties. Zolang je ze niet in aandelen hebt omgezet, gaat het om een klassieke obligatie: je krijgt een vaste, jaarlijkse interest en het kapitaal wordt netjes terugbetaald op het einde van de rit. Zodra je echter beslist om de convertible om te zetten naar aandelen, krijg je te maken met de typische beursrisico's. Een converteerbare obligatie geeft je dus de mogelijkheid om een vaste opbrengst te genieten zolang de beurs het minder goed doet. Op dat moment loop je dus weinig risico. Zodra die beurs aan een heropleving toe is, kan je de obligatie omzetten naar aandelen en zo profiteren van een eventuele koersstijging. Bij een convertible ligt de keuze steeds in jouw handen: jij beslist zelf of je overstapt naar de aandelenbeurs. Weet wel dat de uitgever vrij is om de omruilingsvoorwaarden te bepalen. Informeer dus vooraf bij je bank, of kijk in het prospectus of in de bijhorende informatiefiche. Bij een reverse convertible kan de obligatie eveneens omgezet worden naar de aandelen van de emittent, maar er is een belangrijk verschil: niet jij maar wel het uitgevende bedrijf beslist of die transformatie naar aandelen zich al dan niet voltrekt. In de praktijk zal dit gebeuren wanneer de aandelenkoersen laag zijn. Een reverse convertible biedt je dus geen garantie dat je het ingelegde kapitaal volledig zal terugkrijgen op de eindvervaldag. Dit risico vertaalt zich meestal in een extra hoge interest. Hoewel het om een soort obligatie gaat, is zo'n reverse convertible sowieso niet weggelegd voor defensieve beleggers. Die kiezen beter voor klassieke obligaties.