Daarmee ligt de prestatie iets onder het gemiddelde dat sinds het midden van de jaren 30 werd opgetekend.

Dat gemiddelde bedraagt 10,50%. Keith Lerner van SunTrust Bank wijst er op dat de stijging gebeurde tegen de achtergrond van een zwak presterende economie, een groeiende politieke verdeeldheid en het opduiken van verschillende crisissen. Lerner spreekt dan ook van een hartverwarmende prestatie.

De beurskoersen verdubbelden tot in 2007 een piek werd bereikt, waarna de koersen in 2008-2009 opnieuw halveerden tijdens de grote financiële crisis.

Sinds de bodem opgetekend in maart 2009 is de S&P 500 echter opnieuw met 140% gestegen. Bij de berekening van de return werden ook de uitgekeerde dividens uitgekeerd.

Daarmee ligt de prestatie iets onder het gemiddelde dat sinds het midden van de jaren 30 werd opgetekend. Dat gemiddelde bedraagt 10,50%. Keith Lerner van SunTrust Bank wijst er op dat de stijging gebeurde tegen de achtergrond van een zwak presterende economie, een groeiende politieke verdeeldheid en het opduiken van verschillende crisissen. Lerner spreekt dan ook van een hartverwarmende prestatie. De beurskoersen verdubbelden tot in 2007 een piek werd bereikt, waarna de koersen in 2008-2009 opnieuw halveerden tijdens de grote financiële crisis. Sinds de bodem opgetekend in maart 2009 is de S&P 500 echter opnieuw met 140% gestegen. Bij de berekening van de return werden ook de uitgekeerde dividens uitgekeerd.