Netto werd over de verslagperiode $3,02 mrd verdiend, of evenveel als tijdens het eerste kwartaal van 2008-2009. Per aandeel kwam het resultaat uit op 77 dollarcent. De omzet was 6% lager en bedroeg nog $93,47 mrd.

Valuta-effecten kostte het bedrijf 4 dollarpent per aandeel. Wordt het effect van die valuta-effecten uitgevlakt, dan zou de omzet bovendien met 4,5% zijn gestegen. De resultaten waren conform de verwachtingen van de analisten.

Netto werd over de verslagperiode $3,02 mrd verdiend, of evenveel als tijdens het eerste kwartaal van 2008-2009. Per aandeel kwam het resultaat uit op 77 dollarcent. De omzet was 6% lager en bedroeg nog $93,47 mrd. Valuta-effecten kostte het bedrijf 4 dollarpent per aandeel. Wordt het effect van die valuta-effecten uitgevlakt, dan zou de omzet bovendien met 4,5% zijn gestegen. De resultaten waren conform de verwachtingen van de analisten.