In vergelijking met vorig jaar steeg de operationele winst met 2,9%. Het resultaat kwam uit op £7,46 mrd, tegenover £7,24 mrd tijdens de eerste helft van het boekjaar 2008-2009.

De omzet bedroeg £21,76 mrd, of een stijging met 9,3% in vergelijking met vorig jaar. De consensusverwachting bij de analisten lag op een operationeel resultaat van £7,47 mrd en een omzet van £21,7 mrd.

In vergelijking met vorig jaar steeg de operationele winst met 2,9%. Het resultaat kwam uit op £7,46 mrd, tegenover £7,24 mrd tijdens de eerste helft van het boekjaar 2008-2009. De omzet bedroeg £21,76 mrd, of een stijging met 9,3% in vergelijking met vorig jaar. De consensusverwachting bij de analisten lag op een operationeel resultaat van £7,47 mrd en een omzet van £21,7 mrd.