Option maakte over het vierde kwartaal een omzet van 19,40 miljoen euro bekend, waar het bedrijf zelf een vork van 20 tot 25 miljoen euro naar voren had geschoven. KBC Securities had bijvoorbeeld op 22,50 miljoen euro omzet gerekend.

Dit waren de financiële kerncijfers voor het vierde kwartaal van 2009

• De opbrengsten voor het vierde kwartaal van 2009 bedroegen 19,4 miljoen EURO in vergelijking met 70,2 miljoen EURO tijdens het vierde kwartaal van 2008. De opbrengsten van het kwartaal waren oorspronkelijk in lijn met de verwachte meer dan 20 miljoen EURO. In januari echter kwam een klant in financiële moeilijkheden, welke producten had aangekocht voor een bedrag van 943 duizend EURO, waardoor de beslissing werd genomen om de goederen terug in voorraad te nemen eerder dan het risico te lopen op niet-betaling ervan. Deze opbrengsten werden niet opgenomen in het finale resultaat.

• De brutowinstmarge van het vierde kwartaal van 2009 bedroeg -26,3% ten opzichte van de opbrengsten in vergelijking met 24,1% in het derde kwartaal van 2008. Gedurende het vierde kwartaal van 2009 werd de brutomarge negatief beïnvloed door herstructureringskosten van 2 miljoen EURO en bijkomende afschrijvingen op voorraden voor een totaal bedrag van 6,9 miljoen EURO. Met uitsluiting van voormelde uitzonderlijke items zou de brutowinstmarge van het vierde kwartaal 2009 19,6% hebben bedragen.

• De EBIT voor het vierde kwartaal van 2009 bedroeg -27,2 miljoen EURO, dit in vergelijking met een EBIT van -19 miljoen EURO in het vierde kwartaal van 2008. Zoals reeds vermeld werd de EBIT beïnvloed door een aantal uitzonderlijke items, zijnde herstructureringskosten (in totaal 7,6 miljoen EURO), afschrijvingen op voorraden (6,9 miljoen EURO) en uitzonderlijke waardeverminderingen op gekapitaliseerde R&D projecten (2 miljoen EURO).

• Het nettoresultaat voor het vierde kwartaal van 2009 bedroeg -27,9 miljoen EURO of -0.66 EURO per gewoon aandeel. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van -13,3 miljoen EURO of -0,32 EURO per gewoon aandeel in het vierde kwartaal van 2008. Het nettoresultaat van het vierde kwartaal van 2009 werd negatief beïnvloed door het negatieve financiële resultaat van -1,1 miljoen EURO, dit voornamelijk te wijten aan gerealiseerde verliezen op uitgevoerde en vervallen USD hedging contracten en intrestlasten.

Option maakte over het vierde kwartaal een omzet van 19,40 miljoen euro bekend, waar het bedrijf zelf een vork van 20 tot 25 miljoen euro naar voren had geschoven. KBC Securities had bijvoorbeeld op 22,50 miljoen euro omzet gerekend. Dit waren de financiële kerncijfers voor het vierde kwartaal van 2009 • De opbrengsten voor het vierde kwartaal van 2009 bedroegen 19,4 miljoen EURO in vergelijking met 70,2 miljoen EURO tijdens het vierde kwartaal van 2008. De opbrengsten van het kwartaal waren oorspronkelijk in lijn met de verwachte meer dan 20 miljoen EURO. In januari echter kwam een klant in financiële moeilijkheden, welke producten had aangekocht voor een bedrag van 943 duizend EURO, waardoor de beslissing werd genomen om de goederen terug in voorraad te nemen eerder dan het risico te lopen op niet-betaling ervan. Deze opbrengsten werden niet opgenomen in het finale resultaat. • De brutowinstmarge van het vierde kwartaal van 2009 bedroeg -26,3% ten opzichte van de opbrengsten in vergelijking met 24,1% in het derde kwartaal van 2008. Gedurende het vierde kwartaal van 2009 werd de brutomarge negatief beïnvloed door herstructureringskosten van 2 miljoen EURO en bijkomende afschrijvingen op voorraden voor een totaal bedrag van 6,9 miljoen EURO. Met uitsluiting van voormelde uitzonderlijke items zou de brutowinstmarge van het vierde kwartaal 2009 19,6% hebben bedragen. • De EBIT voor het vierde kwartaal van 2009 bedroeg -27,2 miljoen EURO, dit in vergelijking met een EBIT van -19 miljoen EURO in het vierde kwartaal van 2008. Zoals reeds vermeld werd de EBIT beïnvloed door een aantal uitzonderlijke items, zijnde herstructureringskosten (in totaal 7,6 miljoen EURO), afschrijvingen op voorraden (6,9 miljoen EURO) en uitzonderlijke waardeverminderingen op gekapitaliseerde R&D projecten (2 miljoen EURO). • Het nettoresultaat voor het vierde kwartaal van 2009 bedroeg -27,9 miljoen EURO of -0.66 EURO per gewoon aandeel. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van -13,3 miljoen EURO of -0,32 EURO per gewoon aandeel in het vierde kwartaal van 2008. Het nettoresultaat van het vierde kwartaal van 2009 werd negatief beïnvloed door het negatieve financiële resultaat van -1,1 miljoen EURO, dit voornamelijk te wijten aan gerealiseerde verliezen op uitgevoerde en vervallen USD hedging contracten en intrestlasten.