Mobistar lanceerde ook in het derde kwartaal van 2012 initiatieven om de klant een betere dienstverlening te bieden en dankzij de verbetering van het activeringsproces voor vastelijndiensten is Mobistar in staat zijn commerciële inspanningen voor dit segment in het vierde kwartaal van 2012 een nieuw elan te geven.

Deze initiatieven lieten Mobistar toe een deel van de impact van de daling van de roaming en mtr-tarieven voor de eerste 9 maanden van 2012, die voor 41,6 miljoen euro op de geconsolideerde omzet en 21,5 miljoen euro op de EBITDA van de groep woog, te compenseren.

Tijdens de vergadering van 19 oktober heeft de raad van Bestuur beslist om het it-vernieuwingsprogramma te heroriënteren om het beter te kunnen aanpassen aan de marktevoluties.

Deze reoriëntatie zal aanleiding geven tot versnelde afschrijvingen van de desbetreffende it-infrastructuur voor een brutobedrag van maximum 20 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2012.

De Mobistar-groep behoudt zijn vooruitzichten voor het boekjaar 2012, met uitzondering van de boekhoudkundige impact van de versnelde afschrijvingen, enkel op het nettoresultaat en niet op de kasstroom.

Mobistar krijgt nog steeds een houden-advies

Siddy Jobe is van mening dat de resultaten van Mobistar inderdaad conform de verwachtingen waren. Bovendien handhaaft het bedrijf de verwachtingen voor het volledige boekjaar. Op basis van de cijfers blijft het neutraal advies voor het aandeel gehandhaafd.

Mobistar lanceerde ook in het derde kwartaal van 2012 initiatieven om de klant een betere dienstverlening te bieden en dankzij de verbetering van het activeringsproces voor vastelijndiensten is Mobistar in staat zijn commerciële inspanningen voor dit segment in het vierde kwartaal van 2012 een nieuw elan te geven. Deze initiatieven lieten Mobistar toe een deel van de impact van de daling van de roaming en mtr-tarieven voor de eerste 9 maanden van 2012, die voor 41,6 miljoen euro op de geconsolideerde omzet en 21,5 miljoen euro op de EBITDA van de groep woog, te compenseren. Tijdens de vergadering van 19 oktober heeft de raad van Bestuur beslist om het it-vernieuwingsprogramma te heroriënteren om het beter te kunnen aanpassen aan de marktevoluties. Deze reoriëntatie zal aanleiding geven tot versnelde afschrijvingen van de desbetreffende it-infrastructuur voor een brutobedrag van maximum 20 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2012. De Mobistar-groep behoudt zijn vooruitzichten voor het boekjaar 2012, met uitzondering van de boekhoudkundige impact van de versnelde afschrijvingen, enkel op het nettoresultaat en niet op de kasstroom.Mobistar krijgt nog steeds een houden-advies Siddy Jobe is van mening dat de resultaten van Mobistar inderdaad conform de verwachtingen waren. Bovendien handhaaft het bedrijf de verwachtingen voor het volledige boekjaar. Op basis van de cijfers blijft het neutraal advies voor het aandeel gehandhaafd.