Als we de uitzonderlijke posten buiten beschouwing laten, bedroeg de 'onderliggende' nettowinst voor het kwartaal 554 miljoen euro, ten opzichte van 543 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2010 en 409 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009.

Bijgevolg bedroeg de nettowinst in de eerste zes maanden van het jaar 591 miljoen euro, vergeleken met een nettoverlies van 3 298 miljoen euro in de eerste helft van 2009 (dit omvatte een aanzienlijk CDO-gerelateerd verlies in het eerste kwartaal van 2009).

Jan Vanhevel, Groeps-CEO: "Over het algemeen zijn we tevreden over het resultaat dat we in het tweede kwartaal van het jaar bereikt hebben. Ons onderliggend resultaat, dat voornamelijk bereikt werd door ons te richten op onze kernmarkten en activiteiten, was met 554 miljoen euro uitstekend. Dat is te danken aan een aangehouden goede inkomstengeneratie in combinatie met een verdere daling van de kredietkosten. Een aantal uitzonderlijke elementen, die per saldo een negatieve invloed van ongeveer 400 miljoen euro op het resultaat hadden, brachten de gerapporteerde nettowinst voor het kwartaal op een positieve 149 miljoen euro. Deze elementen zijn grotendeels verbonden met ons afbouwprogramma dat we onverminderd voortzetten.'

Als we de uitzonderlijke posten buiten beschouwing laten, bedroeg de 'onderliggende' nettowinst voor het kwartaal 554 miljoen euro, ten opzichte van 543 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2010 en 409 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009. Bijgevolg bedroeg de nettowinst in de eerste zes maanden van het jaar 591 miljoen euro, vergeleken met een nettoverlies van 3 298 miljoen euro in de eerste helft van 2009 (dit omvatte een aanzienlijk CDO-gerelateerd verlies in het eerste kwartaal van 2009). Jan Vanhevel, Groeps-CEO: "Over het algemeen zijn we tevreden over het resultaat dat we in het tweede kwartaal van het jaar bereikt hebben. Ons onderliggend resultaat, dat voornamelijk bereikt werd door ons te richten op onze kernmarkten en activiteiten, was met 554 miljoen euro uitstekend. Dat is te danken aan een aangehouden goede inkomstengeneratie in combinatie met een verdere daling van de kredietkosten. Een aantal uitzonderlijke elementen, die per saldo een negatieve invloed van ongeveer 400 miljoen euro op het resultaat hadden, brachten de gerapporteerde nettowinst voor het kwartaal op een positieve 149 miljoen euro. Deze elementen zijn grotendeels verbonden met ons afbouwprogramma dat we onverminderd voortzetten.'