"In het tweede kwartaal van 2014 behaalde de divisie België een nettoresultaat van 383 miljoen euro. Dat ligt in de lijn van het gemiddelde van 384 miljoen euro voor de vier voorgaande kwartalen. In vergelijking met het vorige kwartaal werd het tweede kwartaal van 2014 gekenmerkt door gelijkblijvende nettorenteopbrengsten, sterke nettoprovisieopbrengsten, seizoensgebonden hogere dividendinkomsten, het negatieve effect van de waardering van ALM-derivaten, lagere meerwaarden uit de verkoop van financiële activa, een slechtere gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen ten gevolge van hagelschade, een toegenomen verkoop van tak 23-levensverzekeringsproducten en hogere overige netto-inkomsten. De kosten zijn lichtjes gestegen en de waardeverminderingen bleven beperkt. De bankactiviteiten waren in het tweede kwartaal van 2014 goed voor 78% van het nettoresultaat, de verzekeringsactiviteiten voor 22%."

"In het tweede kwartaal van 2014 behaalde de divisie België een nettoresultaat van 383 miljoen euro. Dat ligt in de lijn van het gemiddelde van 384 miljoen euro voor de vier voorgaande kwartalen. In vergelijking met het vorige kwartaal werd het tweede kwartaal van 2014 gekenmerkt door gelijkblijvende nettorenteopbrengsten, sterke nettoprovisieopbrengsten, seizoensgebonden hogere dividendinkomsten, het negatieve effect van de waardering van ALM-derivaten, lagere meerwaarden uit de verkoop van financiële activa, een slechtere gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen ten gevolge van hagelschade, een toegenomen verkoop van tak 23-levensverzekeringsproducten en hogere overige netto-inkomsten. De kosten zijn lichtjes gestegen en de waardeverminderingen bleven beperkt. De bankactiviteiten waren in het tweede kwartaal van 2014 goed voor 78% van het nettoresultaat, de verzekeringsactiviteiten voor 22%."