Deze vermindering is hoofdzakelijk te wijten aan de toename van de financiële kosten ten gevolge van de kapitaalsvermindering gedurende het tweede semester 2008 (40 MEUR) en aan het verder zetten van de ontwikkelingsprojecten (46 MEUR).

Het bedrijfsresultaat per 30 juni 2009 bedraagt 3,02 MEUR in vergelijking met 4,42 MEUR per 30 juni 2008.

Tijdens het eerste semester 2009, heeft IMMOBEL verder gewerkt aan de realisatie van haar Business Plan en heeft een aanzienlijk bedrag (46 MEUR) geïnvesteerd in belangrijke projecten, zoals o.m. Forum, Tournai-Château Rempart en WestSide.

IMMOBEL heeft eveneens voor een bedrag van 40 MEUR de hernieuwing en een verhoging van haar kredietlijnen en waarborgen onderhandeld.

Daardoor heeft IMMOBEL, over de 12 laatste maanden, een bedrag van meer dan 200 MEUR aan kredietlijnen en waarborgen onderhandeld; wat haar de middelen geeft om zich verder te ontwikkelen conform haar Business Plan op middellange termijn.

Deze vermindering is hoofdzakelijk te wijten aan de toename van de financiële kosten ten gevolge van de kapitaalsvermindering gedurende het tweede semester 2008 (40 MEUR) en aan het verder zetten van de ontwikkelingsprojecten (46 MEUR). Het bedrijfsresultaat per 30 juni 2009 bedraagt 3,02 MEUR in vergelijking met 4,42 MEUR per 30 juni 2008.Tijdens het eerste semester 2009, heeft IMMOBEL verder gewerkt aan de realisatie van haar Business Plan en heeft een aanzienlijk bedrag (46 MEUR) geïnvesteerd in belangrijke projecten, zoals o.m. Forum, Tournai-Château Rempart en WestSide.IMMOBEL heeft eveneens voor een bedrag van 40 MEUR de hernieuwing en een verhoging van haar kredietlijnen en waarborgen onderhandeld. Daardoor heeft IMMOBEL, over de 12 laatste maanden, een bedrag van meer dan 200 MEUR aan kredietlijnen en waarborgen onderhandeld; wat haar de middelen geeft om zich verder te ontwikkelen conform haar Business Plan op middellange termijn.