Belgacom gaf zelf een guidance van een omzetdaling met ongeveer 2%. Op basis daarvan verwacht KBC Securities een daling van de nettowinst met 9%. Het neutraal advies voor het aandeel blijft gehandhaafd.

Bank Degroof gaat uit van zwakke cijfers in het geval van Belgacom. Er wordt uitgegaan van een nettowinst van €828 mln, of een daling met 13,40% in vergelijking met het boekjaar voordien. De rating 'accumulate' blijft gehandhaafd.

Belgacom gaf zelf een guidance van een omzetdaling met ongeveer 2%. Op basis daarvan verwacht KBC Securities een daling van de nettowinst met 9%. Het neutraal advies voor het aandeel blijft gehandhaafd. Bank Degroof gaat uit van zwakke cijfers in het geval van Belgacom. Er wordt uitgegaan van een nettowinst van €828 mln, of een daling met 13,40% in vergelijking met het boekjaar voordien. De rating 'accumulate' blijft gehandhaafd.