Op basis van de afschrijvingen op slechte kredieten is er van een stabilisering van de faillissementen in de Amerikaanse bedrijfswereld nog geen sprake. Anderzijds lijkt de
investment banking business van Bank of America het ergste achter de rug te hebben. Deze bank moet echter nog steeds het ontvangen steungeld aan de regering terugbetalen.

De Amerikaanse banksector wordt nog steeds met een aantal problemen geconfronteerd. De omzet van Bank of America werd positief beïnvloed door de herfinanciering van hypothecaire leningen, dit als gevolg van een daling van de rentetarieven tijdens het tweede kwartaal. Recent is de rente weer gestegen, zodat dit effect zich tijdens het derde kwartaal niet meer gaat voordoen.

Bank of America is sterk betrokken op de markt voor kredietkaarten. Naarmate de werkloosheid stijgt, gaan steeds meer Amerikanen hun opgenomen kredieten niet meer kunnen terugbetalen. Dat gaat in de toekomst op de winstgevendheid wegen.

Investment banking gaf een sterk herstel te zien tijdens het tweede kwartaal, maar de vraag is of dit tempo kan worden volgehouden. Tenslotte is er nog het probleem van het commercieel vastgoed. Bank of America - en dus bij uitbreiding ook de andere banken - mogen meer verliezen in dit segment gaan verwachten.

Op basis van de afschrijvingen op slechte kredieten is er van een stabilisering van de faillissementen in de Amerikaanse bedrijfswereld nog geen sprake. Anderzijds lijkt de investment banking business van Bank of America het ergste achter de rug te hebben. Deze bank moet echter nog steeds het ontvangen steungeld aan de regering terugbetalen. De Amerikaanse banksector wordt nog steeds met een aantal problemen geconfronteerd. De omzet van Bank of America werd positief beïnvloed door de herfinanciering van hypothecaire leningen, dit als gevolg van een daling van de rentetarieven tijdens het tweede kwartaal. Recent is de rente weer gestegen, zodat dit effect zich tijdens het derde kwartaal niet meer gaat voordoen. Bank of America is sterk betrokken op de markt voor kredietkaarten. Naarmate de werkloosheid stijgt, gaan steeds meer Amerikanen hun opgenomen kredieten niet meer kunnen terugbetalen. Dat gaat in de toekomst op de winstgevendheid wegen. Investment banking gaf een sterk herstel te zien tijdens het tweede kwartaal, maar de vraag is of dit tempo kan worden volgehouden. Tenslotte is er nog het probleem van het commercieel vastgoed. Bank of America - en dus bij uitbreiding ook de andere banken - mogen meer verliezen in dit segment gaan verwachten.