In een scenario gebaseerd op de huidige consensuswinst voor de groep, een 10% afwaardering op vastgoed en op durfkapitaal, 1% wanbetalingen op vastrentend papier en een daling van de aandelenmarkten met 20%, zou de solvabiliteitsratio rond hetzelfde niveau uitkomen als eind 2008.

De lage tastbare boekwaarde (3 EUR) is weinig relevant door de mark-to-market waarderingen. De boekwaarde zegt immers niets over de liquiditeit, de winstcapaciteit en de solvabiliteit van de groep.

Een mogelijke verlaging van de kredietrating zou volgens SG Private Banking geen problemen opleveren. De analisten van de bank schatten de kans op een kapitaalverhoging lager in dan voorheen, maar de resultaten zullen op korte termijn fors onder druk blijven. AXA is volgens SG Private Banking te behouden.

In een scenario gebaseerd op de huidige consensuswinst voor de groep, een 10% afwaardering op vastgoed en op durfkapitaal, 1% wanbetalingen op vastrentend papier en een daling van de aandelenmarkten met 20%, zou de solvabiliteitsratio rond hetzelfde niveau uitkomen als eind 2008. De lage tastbare boekwaarde (3 EUR) is weinig relevant door de mark-to-market waarderingen. De boekwaarde zegt immers niets over de liquiditeit, de winstcapaciteit en de solvabiliteit van de groep. Een mogelijke verlaging van de kredietrating zou volgens SG Private Banking geen problemen opleveren. De analisten van de bank schatten de kans op een kapitaalverhoging lager in dan voorheen, maar de resultaten zullen op korte termijn fors onder druk blijven. AXA is volgens SG Private Banking te behouden.