Nadat dit resultaat in 2011 elk kwartaal op jaarbasis daalde, zette het herstel in het eerste kwartaal van 2012 in. Toen steeg

het onderliggend resultaat voor belasting met 3% tot Eur 425 mln.

De markt was min of meer uitgegaan van een stabilisatie ten opzichte van het eerste kwartaal en gezien de voortdurende moeilijke marktomstandigheden en de historisch lage rente is de stijging van 4% op kwartaalbasis een positieve verrassing.

Balansverhoudingen zijn verder verbeterd

De groei van de onderliggende winst werd veroorzaakt door een mix van groei, kostenbesparingen en positieve valuta-effecten. De verkopen stegen op jaarbasis met 27% tot Eur 1,6 mrd door pensioenstortingen en mandaten voor vermogensbeheer. De

operationele kosten daalden met 5% in constante valuta en exclusief herstructureringslasten.

De nettowinst werd evenwel aanzienlijk gedrukt door de op 31 mei aangekondigde tegemoetkoming in kosten aan de klanten met een beleggingsverzekering in Nederland van Eur 265 mln.

De balansverhoudingen zijn verder verbeterd. De solvabiliteitsratio steeg tot 216% en de kernkapitaalratio nam toe tot 74,6%. Daarmee is de doelstelling van minimaal 75% per eind 2012 binnen bereik.

De operationele vrije kasstromen exclusief markteffecten en eenmalige posten bedragen Eur 296 miljoen. Het interim-dividend bedraagt 10 eurocent per gewoon

aandeel.

De analisten van Theodoor Gilissen Bankiers taxeren een dividend op jaarbasis van 20 cent, waarmee het dividendrendement van Aegon op een aantrekkelijk niveau van 4,8% ligt. Daarnaast ligt de koers te ver onder de boekwaarde van Aegon. Theodoor Gilissen Bankiers herhaalt het koopadvies.

Nadat dit resultaat in 2011 elk kwartaal op jaarbasis daalde, zette het herstel in het eerste kwartaal van 2012 in. Toen steeg het onderliggend resultaat voor belasting met 3% tot Eur 425 mln. De markt was min of meer uitgegaan van een stabilisatie ten opzichte van het eerste kwartaal en gezien de voortdurende moeilijke marktomstandigheden en de historisch lage rente is de stijging van 4% op kwartaalbasis een positieve verrassing.Balansverhoudingen zijn verder verbeterd De groei van de onderliggende winst werd veroorzaakt door een mix van groei, kostenbesparingen en positieve valuta-effecten. De verkopen stegen op jaarbasis met 27% tot Eur 1,6 mrd door pensioenstortingen en mandaten voor vermogensbeheer. De operationele kosten daalden met 5% in constante valuta en exclusief herstructureringslasten. De nettowinst werd evenwel aanzienlijk gedrukt door de op 31 mei aangekondigde tegemoetkoming in kosten aan de klanten met een beleggingsverzekering in Nederland van Eur 265 mln. De balansverhoudingen zijn verder verbeterd. De solvabiliteitsratio steeg tot 216% en de kernkapitaalratio nam toe tot 74,6%. Daarmee is de doelstelling van minimaal 75% per eind 2012 binnen bereik. De operationele vrije kasstromen exclusief markteffecten en eenmalige posten bedragen Eur 296 miljoen. Het interim-dividend bedraagt 10 eurocent per gewoon aandeel. De analisten van Theodoor Gilissen Bankiers taxeren een dividend op jaarbasis van 20 cent, waarmee het dividendrendement van Aegon op een aantrekkelijk niveau van 4,8% ligt. Daarnaast ligt de koers te ver onder de boekwaarde van Aegon. Theodoor Gilissen Bankiers herhaalt het koopadvies.