De markt hield rekening met respectievelijk EUR 475 miljoen en EUR 126 miljoen. Het was echter vooral door eenmalige posten dat het onderliggende resultaat EUR 42 miljoen hoger uitkwam.

De omzet van variabele lijfrentes en pensioenen in de Verenigde Staten ontwikkelde zich sterk, terwijl in Nederland het resultaat bij niet-levensverzekeringen verbeterde.

De resultaten in het Verenigd Koninkrijk en nieuwe markten waren conform de verwachting. De solvabiliteitsratio van het concern was met 208% ook conform de verwachting, maar lag lager in vergelijking met het afgelopen kwartaal door de overstap op de DNB-swapcurve. ABN Amro heeft slechts een neutraal advies.

De markt hield rekening met respectievelijk EUR 475 miljoen en EUR 126 miljoen. Het was echter vooral door eenmalige posten dat het onderliggende resultaat EUR 42 miljoen hoger uitkwam. De omzet van variabele lijfrentes en pensioenen in de Verenigde Staten ontwikkelde zich sterk, terwijl in Nederland het resultaat bij niet-levensverzekeringen verbeterde. De resultaten in het Verenigd Koninkrijk en nieuwe markten waren conform de verwachting. De solvabiliteitsratio van het concern was met 208% ook conform de verwachting, maar lag lager in vergelijking met het afgelopen kwartaal door de overstap op de DNB-swapcurve. ABN Amro heeft slechts een neutraal advies.