De omzet bedroeg op jaarbasis basis 36,75 miljard euro, tegenover een consensusverwachting van 36,92 miljard euro. Ook de EBIT bleef met 10,248 miljard euro achter op de verwachte 10,674 miljard euro. Anderzijds waren de verkochte volumes iets hoger dan verwacht.

Dit waren de hoogtepunten over het voorbije boekjaar:

Belangrijkste merken: In FY09 steeg het volume belangrijkste merken met 1,9%; de sterkste stijgers waren Antarctica, Brahma en Skol in Brazilië, de Bud Light-familie in Canada, Budweiser en Harbin in China, en Stella Artois in het VK. In 4Q09 steeg het volume belangrijkste merken met 2,6%.

Stijging marktaandeel: In FY09 heeft de brouwer marktaandeel behouden of gewonnen op markten die goed zijn voor ongeveer 70% van de totale biervolumes.

Opbrengstengroei: De opbrengsten stegen met 2,5% in FY09 en met 5,1% in 4Q09, en de opbrengsten per hl namen toe met 4,5% in FY09 en met 4,1% in 4Q09.

Kostencontrole: De kostprijs verkochte goederen (KVG) is in FY09 met 3,4% gedaald in het totaal en met 1,1% per hl.

EBITDA: De EBITDA voor FY09 steeg met 16,6% tot 13 037 miljoen USD, en de EBITDA-marge bedroeg 35,5% tegenover 30,8% in FY08 op gecombineerde basis, een stijging met 415 basispunten op interne basis. De EBITDA voor 4Q09 steeg met 11,5% tot 3 105 miljoen USD, en de marge bedroeg 33,4%, een interne verbetering met 179 basispunten.

Winst: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev bedroeg in FY09 3 927 miljoen USD vergeleken met 2 511 miljoen USD in FY08 op gerapporteerde basis, en in 4Q09 877 miljoen USD vergeleken met 427 miljoen USD in 4Q08 op gerapporteerde basis.

Afbouw schuldpositie: Op 31 december 2009 bedroeg de nettoschuld 45,2 miljard USD, een daling met 11,5 miljard USD tegenover 31 december 2008, met de verhouding tussen de nettoschuld en EBITDA 3,7 was vergeleken met 4,7 het jaar ervoor, met dien verstande dat de EBITDA berekend werd in de veronderstelling dat alle desinvesteringen aan het begin van 2009 afgerond waren.

Dividend: De Raad van Bestuur van AB InBev stelt voor om een dividend uit te keren van 0,38 euro per aandeel, in lijn met de verbintenis van het bedrijf om de schuldpositie snel af te bouwen.

De omzet bedroeg op jaarbasis basis 36,75 miljard euro, tegenover een consensusverwachting van 36,92 miljard euro. Ook de EBIT bleef met 10,248 miljard euro achter op de verwachte 10,674 miljard euro. Anderzijds waren de verkochte volumes iets hoger dan verwacht. Dit waren de hoogtepunten over het voorbije boekjaar: Belangrijkste merken: In FY09 steeg het volume belangrijkste merken met 1,9%; de sterkste stijgers waren Antarctica, Brahma en Skol in Brazilië, de Bud Light-familie in Canada, Budweiser en Harbin in China, en Stella Artois in het VK. In 4Q09 steeg het volume belangrijkste merken met 2,6%. Stijging marktaandeel: In FY09 heeft de brouwer marktaandeel behouden of gewonnen op markten die goed zijn voor ongeveer 70% van de totale biervolumes. Opbrengstengroei: De opbrengsten stegen met 2,5% in FY09 en met 5,1% in 4Q09, en de opbrengsten per hl namen toe met 4,5% in FY09 en met 4,1% in 4Q09. Kostencontrole: De kostprijs verkochte goederen (KVG) is in FY09 met 3,4% gedaald in het totaal en met 1,1% per hl. EBITDA: De EBITDA voor FY09 steeg met 16,6% tot 13 037 miljoen USD, en de EBITDA-marge bedroeg 35,5% tegenover 30,8% in FY08 op gecombineerde basis, een stijging met 415 basispunten op interne basis. De EBITDA voor 4Q09 steeg met 11,5% tot 3 105 miljoen USD, en de marge bedroeg 33,4%, een interne verbetering met 179 basispunten. Winst: De genormaliseerde winst toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van AB InBev bedroeg in FY09 3 927 miljoen USD vergeleken met 2 511 miljoen USD in FY08 op gerapporteerde basis, en in 4Q09 877 miljoen USD vergeleken met 427 miljoen USD in 4Q08 op gerapporteerde basis. Afbouw schuldpositie: Op 31 december 2009 bedroeg de nettoschuld 45,2 miljard USD, een daling met 11,5 miljard USD tegenover 31 december 2008, met de verhouding tussen de nettoschuld en EBITDA 3,7 was vergeleken met 4,7 het jaar ervoor, met dien verstande dat de EBITDA berekend werd in de veronderstelling dat alle desinvesteringen aan het begin van 2009 afgerond waren. Dividend: De Raad van Bestuur van AB InBev stelt voor om een dividend uit te keren van 0,38 euro per aandeel, in lijn met de verbintenis van het bedrijf om de schuldpositie snel af te bouwen.