Met dit resultaat bereikte WDP opnieuw een stijging van het resultaat van bijna 10% tegenover een jaar eerder. Het totaal uitgekeerde dividend, door middel van de 2 interimdividenden, over 2008 bedraagt 2,94 euro bruto per aandeel.

De portefeuillewaarde steeg over 2008 met 128 miljoen euro tot 742 miljoen euro. De intrinsieke waarde3 van het aandeel WDP (na volledige winstuitkering en exclusief het niet-gerealiseerde IAS 39 resultaat) bedroeg 33,2 euro per 31 december 2008. De bezettingsgraad bereikt een historische 99%.

De schuldgraad (met de 2 interimdividenden volledig als schuld geboekt) bedroeg op 31 december 2008 63%.

Intussen heeft WDP een concreet programma in uitvoering voor de versterking van de balans, onder meer via de DHL transactie, met het oog op de realisatie van de verdere groei van de portefeuille. Tegen eind 2009 verwacht WDP een maximale schuldgraad van 62%.

Met dit resultaat bereikte WDP opnieuw een stijging van het resultaat van bijna 10% tegenover een jaar eerder. Het totaal uitgekeerde dividend, door middel van de 2 interimdividenden, over 2008 bedraagt 2,94 euro bruto per aandeel. De portefeuillewaarde steeg over 2008 met 128 miljoen euro tot 742 miljoen euro. De intrinsieke waarde3 van het aandeel WDP (na volledige winstuitkering en exclusief het niet-gerealiseerde IAS 39 resultaat) bedroeg 33,2 euro per 31 december 2008. De bezettingsgraad bereikt een historische 99%.De schuldgraad (met de 2 interimdividenden volledig als schuld geboekt) bedroeg op 31 december 2008 63%. Intussen heeft WDP een concreet programma in uitvoering voor de versterking van de balans, onder meer via de DHL transactie, met het oog op de realisatie van de verdere groei van de portefeuille. Tegen eind 2009 verwacht WDP een maximale schuldgraad van 62%.