De omzet kwam uit op EUR 648,8 miljoen en daarmee was sprake van een vlakke omzetontwikkeling in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Het bedrijfsresultaat exclusief buitengewone posten steeg met 1% naar EUR 385 miljoen. De regio's Europa, Midden-Oosten en Afrika overlegden zwakke prestaties in vergelijking met de ramingen. Het in gebruik nemen van de nieuwe Russische haven Ust Luga was daar debet aan.

De sterke resultaten in zowel Noord- als Zuid-Amerika zorgden echter voor afdoende compensatie, ondanks het verlies van een contract in Los Angeles en het stopzetten van de activiteiten in Ilha Barnabe.

Vopak deed geen nieuwe mededelingen over capaciteit, behalve dat een streep is gehaald door Bioko Island en LNG in Pengerang is toegevoegd.

Vopak gaf aan voor de tweede helft van 2013 vergelijkbare marktomstandigheden te verwachten als in de eerste helft en herhaalde zijn outlook die uitgaat van een bedrijfsresultaat in de bandbreedte EUR 730 tot 780 miljoen.

Ook de EBITDA-doelstelling van EUR 1 miljard in 2016 blijft overeind hoewel daarvoor nieuwe opslagcapaciteit noodzakelijk zal zijn die zich lastig laat plannen.

Het resultaat van Vopak verrast niet in vergelijking met een eerder tussentijds handelsbericht in juli, die voorzien werd van een winstwaarschuwing.

Analisten hoopten op duidelijkheid over uitbreiding van opslagcapaciteit omdat dat mogelijk meer duidelijkheid verschaft over de uitgifte van preferente aandelen met een beperkt stemrecht.

ABN Amro heeft een neutraal advies. De mondiale vraag naar energie zal de komende jaren toenemen. Omdat vraag en aanbod geografisch niet op elkaar zijn afgestemd, is er behoefte aan opslag. Vopak biedt opslagcapaciteit en breidt die uit om toekomstige groei te waarborgen.

De omzet kwam uit op EUR 648,8 miljoen en daarmee was sprake van een vlakke omzetontwikkeling in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat exclusief buitengewone posten steeg met 1% naar EUR 385 miljoen. De regio's Europa, Midden-Oosten en Afrika overlegden zwakke prestaties in vergelijking met de ramingen. Het in gebruik nemen van de nieuwe Russische haven Ust Luga was daar debet aan. De sterke resultaten in zowel Noord- als Zuid-Amerika zorgden echter voor afdoende compensatie, ondanks het verlies van een contract in Los Angeles en het stopzetten van de activiteiten in Ilha Barnabe. Vopak deed geen nieuwe mededelingen over capaciteit, behalve dat een streep is gehaald door Bioko Island en LNG in Pengerang is toegevoegd. Vopak gaf aan voor de tweede helft van 2013 vergelijkbare marktomstandigheden te verwachten als in de eerste helft en herhaalde zijn outlook die uitgaat van een bedrijfsresultaat in de bandbreedte EUR 730 tot 780 miljoen. Ook de EBITDA-doelstelling van EUR 1 miljard in 2016 blijft overeind hoewel daarvoor nieuwe opslagcapaciteit noodzakelijk zal zijn die zich lastig laat plannen. Het resultaat van Vopak verrast niet in vergelijking met een eerder tussentijds handelsbericht in juli, die voorzien werd van een winstwaarschuwing. Analisten hoopten op duidelijkheid over uitbreiding van opslagcapaciteit omdat dat mogelijk meer duidelijkheid verschaft over de uitgifte van preferente aandelen met een beperkt stemrecht. ABN Amro heeft een neutraal advies. De mondiale vraag naar energie zal de komende jaren toenemen. Omdat vraag en aanbod geografisch niet op elkaar zijn afgestemd, is er behoefte aan opslag. Vopak biedt opslagcapaciteit en breidt die uit om toekomstige groei te waarborgen.