Het resultaat was bovendien slechter dan verwacht, want de consensusverwachting lag op een nettowinst van €594,2 mln. Vanwege de huidige marktomstandigheden gaf Accor geen guidance voor 2009.

Een deel van de winstdaling was het gevolg van een lagere meerwaarde gerealiseerd op de verkoop van activa. De operationele winst daalde eveneens, maar bleef in lijn met de zelf opgelegde objectieven.

Het resultaat was bovendien slechter dan verwacht, want de consensusverwachting lag op een nettowinst van €594,2 mln. Vanwege de huidige marktomstandigheden gaf Accor geen guidance voor 2009. Een deel van de winstdaling was het gevolg van een lagere meerwaarde gerealiseerd op de verkoop van activa. De operationele winst daalde eveneens, maar bleef in lijn met de zelf opgelegde objectieven.