De impact van de aardbeving zal geen negatieve invloed hebben op de resultaten van de tweede jaarhelft 2008 van de Resilux Group. Bovendien heeft Resilux besloten om in Griekenland, op zijn bestaand terrein in Patras, een nieuw
productiegebouw te plaatsen.

Dit nieuwe gebouw zal aan de meest recente seismische normen voldoen. De financiering van dit project, dat tegen eind 2009 klaar zal zijn, is reeds gevrijwaard.

Op 22 september 2008 heeft het Russische hof van cassatie de claim van de Russische belastingsautoriteiten afgewezen. Er zijn geen nieuwe en of andere claims ingediend door de belastingsautoriteiten.

Resilux kan zich nu ten volle toeleggen op de verdere ontwikkeling van zijn activiteiten in de CIS.

In de loop van 2008 hebben zich geen andere belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die de resultaten en de financiële structuur van de onderneming hebben beïnvloed.

De grondstofprijzen zijn vanaf september sterk dalend. Binnen de sector werd hier passend op gereageerd door een sterke voorraadafbouw gevolgd door 'just in time' aankopen. Deze handelwijze is eveneens ingegeven door de economische en financiële gebeurtenissen van de laatste maanden.

De maanden juli en augustus werden gekenmerkt door zwakke weersomstandigheden, met uitzondering van het Iberisch schiereiland. Ondanks deze en de voorraadafbouw bij de klanten en de 'just in time' aankopen verwacht Resilux voor het tweede semester 2008 een volume- en resultatengroei van 5 tot 10 % ten opzichte van het tweede semester van 2007. Resilux zal blijven inspanningen leveren om de netto financiële schulden verder af te bouwen.

Naar aanleiding van de trading update heeft KBC Securities de prognoses voor Resilux lichtjes gehandhaafd. Het advies 'accumulate' blijft behouden, maar het koersdoel wordt verlaagd van 45 naar 38 euro.

De impact van de aardbeving zal geen negatieve invloed hebben op de resultaten van de tweede jaarhelft 2008 van de Resilux Group. Bovendien heeft Resilux besloten om in Griekenland, op zijn bestaand terrein in Patras, een nieuw productiegebouw te plaatsen. Dit nieuwe gebouw zal aan de meest recente seismische normen voldoen. De financiering van dit project, dat tegen eind 2009 klaar zal zijn, is reeds gevrijwaard. Op 22 september 2008 heeft het Russische hof van cassatie de claim van de Russische belastingsautoriteiten afgewezen. Er zijn geen nieuwe en of andere claims ingediend door de belastingsautoriteiten. Resilux kan zich nu ten volle toeleggen op de verdere ontwikkeling van zijn activiteiten in de CIS. In de loop van 2008 hebben zich geen andere belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die de resultaten en de financiële structuur van de onderneming hebben beïnvloed. De grondstofprijzen zijn vanaf september sterk dalend. Binnen de sector werd hier passend op gereageerd door een sterke voorraadafbouw gevolgd door 'just in time' aankopen. Deze handelwijze is eveneens ingegeven door de economische en financiële gebeurtenissen van de laatste maanden. De maanden juli en augustus werden gekenmerkt door zwakke weersomstandigheden, met uitzondering van het Iberisch schiereiland. Ondanks deze en de voorraadafbouw bij de klanten en de 'just in time' aankopen verwacht Resilux voor het tweede semester 2008 een volume- en resultatengroei van 5 tot 10 % ten opzichte van het tweede semester van 2007. Resilux zal blijven inspanningen leveren om de netto financiële schulden verder af te bouwen. Naar aanleiding van de trading update heeft KBC Securities de prognoses voor Resilux lichtjes gehandhaafd. Het advies 'accumulate' blijft behouden, maar het koersdoel wordt verlaagd van 45 naar 38 euro.