De verkochte volumes stegen in Rusland, Griekenland en de USA. Dit compenseerde de gedaalde volumes in Noord-West Europa.

De omzet daalde over de eerste jaarhelft met 12% tot EURO 99,8 miljoen. Dit is het gevolg van de gedaalde grondstofprijzen. Zoals bekend rekent Resilux de schommelingen van de grondstofprijzen door aan de klanten.

In vergelijking met het eerste half jaar van 2008 steeg de toegevoegde waarde met 4% tot EURO 25,7 miljoen.

De geconsolideerde operationele cash flow steeg met 2% en bedraagt EURO 14,3 miljoen. Het bedrijfsresultaat in het eerste semester van 2009 bedraagt EURO 9,1 miljoen ten opzichte van EUR 7,3 miljoen in het eerste semester van 2008, dit betekent een stijging van EURO 1,8 miljoen.

Er werd een winst voor belastingen van EURO 8,0 miljoen gerealiseerd, ten opzichte van een winst van EURO 4,2 miljoen in de eerste helft van 2008. De belastingen bedragen EURO 1,7 miljoen.

Deze bestaan uit enerzijds te betalen belastingen voor EURO 0,9 miljoen en uitgestelde belastingen voor 0,8 miljoen. Na belastingen heeft de groep een winst van EURO 6,2 miljoen gerealiseerd.

De verkochte volumes stegen in Rusland, Griekenland en de USA. Dit compenseerde de gedaalde volumes in Noord-West Europa.De omzet daalde over de eerste jaarhelft met 12% tot EURO 99,8 miljoen. Dit is het gevolg van de gedaalde grondstofprijzen. Zoals bekend rekent Resilux de schommelingen van de grondstofprijzen door aan de klanten.In vergelijking met het eerste half jaar van 2008 steeg de toegevoegde waarde met 4% tot EURO 25,7 miljoen.De geconsolideerde operationele cash flow steeg met 2% en bedraagt EURO 14,3 miljoen. Het bedrijfsresultaat in het eerste semester van 2009 bedraagt EURO 9,1 miljoen ten opzichte van EUR 7,3 miljoen in het eerste semester van 2008, dit betekent een stijging van EURO 1,8 miljoen. Er werd een winst voor belastingen van EURO 8,0 miljoen gerealiseerd, ten opzichte van een winst van EURO 4,2 miljoen in de eerste helft van 2008. De belastingen bedragen EURO 1,7 miljoen.Deze bestaan uit enerzijds te betalen belastingen voor EURO 0,9 miljoen en uitgestelde belastingen voor 0,8 miljoen. Na belastingen heeft de groep een winst van EURO 6,2 miljoen gerealiseerd.