§ Omzet : € 296,0 miljoen (+6%)

§ Toegevoegde waarde : € 59,8 miljoen (+6%)

§ Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) : € 30,6 miljoen (+17%)

§ Afschrijvingen en waardeverminderingen : € 13,4 miljoen (+8%)

§ Bedrijfsresultaat : € 17,2 miljoen (+26%)

§ Financieel resultaat : € -2,0 miljoen (-25%)

§ Resultaat voor belastingen : € 15,2 miljoen (+26%)

§ Nettoresultaat voor equitymethode (=excl. Airolux) : € 12,6 miljoen (+25%)

§ Nettoresultaat na equitymethode (=incl. Airolux) : € 9,0 miljoen (+28%)

§ Netto Financiële schuld : € 38,9 miljoen (+17%)

§ Ratio Netto Financiële schuld / EBITDA per 31.12.13 : 1.27

§ Ratio Eigen vermogen / balanstotaal per 31.12.13 : 43%

• Voorstel tot uitkeren van een bruto dividend van € 1.80 per aandeel

§ Omzet : € 296,0 miljoen (+6%) § Toegevoegde waarde : € 59,8 miljoen (+6%) § Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) : € 30,6 miljoen (+17%) § Afschrijvingen en waardeverminderingen : € 13,4 miljoen (+8%) § Bedrijfsresultaat : € 17,2 miljoen (+26%) § Financieel resultaat : € -2,0 miljoen (-25%) § Resultaat voor belastingen : € 15,2 miljoen (+26%) § Nettoresultaat voor equitymethode (=excl. Airolux) : € 12,6 miljoen (+25%) § Nettoresultaat na equitymethode (=incl. Airolux) : € 9,0 miljoen (+28%) § Netto Financiële schuld : € 38,9 miljoen (+17%) § Ratio Netto Financiële schuld / EBITDA per 31.12.13 : 1.27 § Ratio Eigen vermogen / balanstotaal per 31.12.13 : 43% • Voorstel tot uitkeren van een bruto dividend van € 1.80 per aandeel