Samen met deze lening werden 166.665 warranten uitgegeven, wat Compagnie du Bois Sauvage NV toeliet om, mits uitoefening van deze warranten, een participatie van ongeveer 8 % in Resilux NV te verwerven.

Over de voorbije jaren verbeterde Resilux NV sterk haar solvabiliteit. In dit kader werd de herfinanciering aan betere voorwaarden van voormelde obligatielening onderzocht, alsook de inkoop van de 166.665 warranten.

Door het niet uitoefenen van de warranten wordt tevens een mogelijk toekomstige dilutie vermeden. In onderling overleg zijn Resilux NV en Compagnie du Bois Sauvage NV tot een overeenkomst gekomen houdende, enerzijds, de vervroegde terugbetaling van de obligatielening en, anderzijds, de inkoop van 166.665 warranten. Deze warranten zullen worden vernietigd.

De uitvoering van deze transactie wijzigt het beleid van de Resilux groep niet, beleid dat er op gericht is om de schulden in de komende jaren verder af te bouwen.

Resilux NV bevestigt hierbij de eerder meegedeelde positieve vooruitzichten en verwachtingen voor 2009.

Samen met deze lening werden 166.665 warranten uitgegeven, wat Compagnie du Bois Sauvage NV toeliet om, mits uitoefening van deze warranten, een participatie van ongeveer 8 % in Resilux NV te verwerven.Over de voorbije jaren verbeterde Resilux NV sterk haar solvabiliteit. In dit kader werd de herfinanciering aan betere voorwaarden van voormelde obligatielening onderzocht, alsook de inkoop van de 166.665 warranten. Door het niet uitoefenen van de warranten wordt tevens een mogelijk toekomstige dilutie vermeden. In onderling overleg zijn Resilux NV en Compagnie du Bois Sauvage NV tot een overeenkomst gekomen houdende, enerzijds, de vervroegde terugbetaling van de obligatielening en, anderzijds, de inkoop van 166.665 warranten. Deze warranten zullen worden vernietigd.De uitvoering van deze transactie wijzigt het beleid van de Resilux groep niet, beleid dat er op gericht is om de schulden in de komende jaren verder af te bouwen.Resilux NV bevestigt hierbij de eerder meegedeelde positieve vooruitzichten en verwachtingen voor 2009.