Alhoewel de inflatiedruk sinds het begin van 2011 is afgenomen van 9.5% naar 8.3% door een gunstige oogst en een ontspanning van de voedselprijzen, blijft volgens Dexia de algemene klim van de consumentenprijzen te hoog voor de monetaire beleidsmakers.

De reporente werd aldus nogmaals opgetrokken van 6.5% naar 6.75%. Aangezien de olieprijzen zich nog steeds in een opwaartse trend bevinden en India een grote nettoimporteur is van petroleum, zal de centrale bank in de komende maanden waarschijnlijk opteren voor nog één of meerdere renteverhogingen.

Bovendien blijkt volgens Dexia uit een recent onderzoek naar de inflatieverwachtingen van 4000 stedelijke huishoudens dat de Indische gezinnen uitgaan van een verdere stijging van de inflatie met 130 bps tegen het einde van 2011.

Alhoewel de inflatiedruk sinds het begin van 2011 is afgenomen van 9.5% naar 8.3% door een gunstige oogst en een ontspanning van de voedselprijzen, blijft volgens Dexia de algemene klim van de consumentenprijzen te hoog voor de monetaire beleidsmakers. De reporente werd aldus nogmaals opgetrokken van 6.5% naar 6.75%. Aangezien de olieprijzen zich nog steeds in een opwaartse trend bevinden en India een grote nettoimporteur is van petroleum, zal de centrale bank in de komende maanden waarschijnlijk opteren voor nog één of meerdere renteverhogingen. Bovendien blijkt volgens Dexia uit een recent onderzoek naar de inflatieverwachtingen van 4000 stedelijke huishoudens dat de Indische gezinnen uitgaan van een verdere stijging van de inflatie met 130 bps tegen het einde van 2011.