De renteverhogingen remmen tevens de groei van de Indische economie af, zo blijkt uit de BBP-cijfers over het vierde kwartaal. Tijdens de verslagperiode groeide de Indische economie nog met 8,20%.

Dat was minder dan de consensusverwachting, de economen hadden voor het laatste kwartaal van vorig jaar gerekend op een economische groei met minstens 8,60%.

Tijdens het derde kwartaal van vorig jaar werd nog een groei met 8,90% opgetekend. Vooral de verwerkende industrie vertraagde tijdens Q4, in die sector werd nog maar een groei met 5,60% opgetekend.

De renteverhogingen remmen tevens de groei van de Indische economie af, zo blijkt uit de BBP-cijfers over het vierde kwartaal. Tijdens de verslagperiode groeide de Indische economie nog met 8,20%. Dat was minder dan de consensusverwachting, de economen hadden voor het laatste kwartaal van vorig jaar gerekend op een economische groei met minstens 8,60%. Tijdens het derde kwartaal van vorig jaar werd nog een groei met 8,90% opgetekend. Vooral de verwerkende industrie vertraagde tijdens Q4, in die sector werd nog maar een groei met 5,60% opgetekend.