De Nationale Bank van België schat de overwaardering van het Belgisch vastgoed op ongeveer 15%, dit op het einde van vorig jaar en rekening gehouden met de inflatie. Andere bronnen hebben het over een hogere overwaardering, maar helemaal duidelijk is het beeld natuurlijk niet.

Vier factoren hebben prijzen beïnvloed

Een eventuele rentestijging en de gevolgen van de crisis vormen volgens Dury de grootste uitdagingen voor de Belgische vastgoedmarkt. Die crisis kan de economische groei doen vertragen, waardoor er minder vraag naar nieuw vastgoed zou komen.

Vier factoren hebben de vastgoedprijzen in de voorbije jaren beïnvloed: de rente op woonkredieten, de inflatie op het niveau van de consumenten, het netto beschikbaar inkomen en de looptijd van de woonkredieten.

Een doorsnee gezin met twee werkende partners besteedt nu ongeveer een derde van het beschikbaar inkomen aan de afbetaling van woonkredieten.

De Nationale Bank van België schat de overwaardering van het Belgisch vastgoed op ongeveer 15%, dit op het einde van vorig jaar en rekening gehouden met de inflatie. Andere bronnen hebben het over een hogere overwaardering, maar helemaal duidelijk is het beeld natuurlijk niet.Vier factoren hebben prijzen beïnvloed Een eventuele rentestijging en de gevolgen van de crisis vormen volgens Dury de grootste uitdagingen voor de Belgische vastgoedmarkt. Die crisis kan de economische groei doen vertragen, waardoor er minder vraag naar nieuw vastgoed zou komen. Vier factoren hebben de vastgoedprijzen in de voorbije jaren beïnvloed: de rente op woonkredieten, de inflatie op het niveau van de consumenten, het netto beschikbaar inkomen en de looptijd van de woonkredieten. Een doorsnee gezin met twee werkende partners besteedt nu ongeveer een derde van het beschikbaar inkomen aan de afbetaling van woonkredieten.