Politieke spanningen in Italië leidden er overigens wel toe dat deze daling in dat land wat achterbleef en Spanje zich nu goedkoper kan financieren dan Italië.

Hoewel in de Verenigde Staten een wat grotere daling had mogen worden verwacht, bleef de daling er beperkt tot 0,15%-punt (tot 2,75%).

Vermoedelijk speelt de weer oplaaiende discussie over het aanpassen van het schuldplafond daarbij een rol.

Overigens kan de kapitaalmarktrente in de wereld betrekkelijk snel onder opwaartse druk komen, wanneer de verwachtingen over afbouwen van de obligatieaankopen door de FED de kop weer opsteken.

Politieke spanningen in Italië leidden er overigens wel toe dat deze daling in dat land wat achterbleef en Spanje zich nu goedkoper kan financieren dan Italië. Hoewel in de Verenigde Staten een wat grotere daling had mogen worden verwacht, bleef de daling er beperkt tot 0,15%-punt (tot 2,75%). Vermoedelijk speelt de weer oplaaiende discussie over het aanpassen van het schuldplafond daarbij een rol. Overigens kan de kapitaalmarktrente in de wereld betrekkelijk snel onder opwaartse druk komen, wanneer de verwachtingen over afbouwen van de obligatieaankopen door de FED de kop weer opsteken.