West baseert zich daarbij op het opduiken van een zogenaamd 'death cross' op de chart van de Treasurys met een looptijd van 10 jaar. Ook bij drie vorige gelegenheden, meer bepaald in september 2007, in september 2008 en in juni 2010 ging zo'n formatie een verdere rentedaling vooraf.

In alle drie gevallen was er vervolgens sprake van een forse daling van de rendementen op staatsobligaties. Dat zou ook nu het geval kunnen zijn, zij het dat de rente theoretisch niet onder nul kan zakken. Volgens West mogen we een gelijkaardige beweging bij Europese staatsobligaties verwachten. De Duitse rente is alvast teruggevallen onder 1%.

West baseert zich daarbij op het opduiken van een zogenaamd 'death cross' op de chart van de Treasurys met een looptijd van 10 jaar. Ook bij drie vorige gelegenheden, meer bepaald in september 2007, in september 2008 en in juni 2010 ging zo'n formatie een verdere rentedaling vooraf. In alle drie gevallen was er vervolgens sprake van een forse daling van de rendementen op staatsobligaties. Dat zou ook nu het geval kunnen zijn, zij het dat de rente theoretisch niet onder nul kan zakken. Volgens West mogen we een gelijkaardige beweging bij Europese staatsobligaties verwachten. De Duitse rente is alvast teruggevallen onder 1%.