Landen als Frankrijk, Italië en Spanje hebben dringend hervormingen nodig om hun economie weer op het juiste spoor te zetten, maar van een eurocrisis punt 2.0 is zeker geen sprake. Juvyns wijst er dat de perifere obligaties dit jaar winsten van ongeveer 10% hebben opgeleverd.

Vooral de Japanners hebben deze obligaties op grote schaal gekocht. Er komen echter 12% minder nieuwe obligaties op de markt en bij een gelijke vraag moet dit er automatisch toe leiden dat de koersen stabiel blijven. Van een rentestijging is echter geen sprake.

Landen als Frankrijk, Italië en Spanje hebben dringend hervormingen nodig om hun economie weer op het juiste spoor te zetten, maar van een eurocrisis punt 2.0 is zeker geen sprake. Juvyns wijst er dat de perifere obligaties dit jaar winsten van ongeveer 10% hebben opgeleverd. Vooral de Japanners hebben deze obligaties op grote schaal gekocht. Er komen echter 12% minder nieuwe obligaties op de markt en bij een gelijke vraag moet dit er automatisch toe leiden dat de koersen stabiel blijven. Van een rentestijging is echter geen sprake.