De uitspraken van Lacker zijn niet onbelangrijk, want hij staat bekend als een havik wat betreft de strijd tegen de inflatie. Dat hij een renteverhoging op de langere baan schuift, betekent dat het inflatiegevaar voorlopig beperkt blijft.

Lacker is momenteel vooral op zijn hoede voor de lage kosten voor kredieten, maar ook voor het oplopen van de werkloosheid. Zolang de werkloosheid blijft stijgen, kan de rente volgens hem niet naar omhoog.

De werkloosheidsgraad in de Verenigde Staten bedraagt momenteel 10%, sinds het begin van de recessie zijn ruim 7,20 miljoen banen verloren gegaan. Voorlopig is er nog geen sprake van de creatie van nieuwe banen.

Lacker verklaarde in een interview te beseffen dat het voor de Amerikaanse centrale bank een zeer moeilijk opgave wordt om het juiste moment te bepalen voor het optrekken van de rente.

De volgende FED-meeting vindt plaats op 26 en 27 januari, maar van een rentestijging zal daar alleszins nog geen sprake zijn. Een te snel optrekken van de rente kan het economisch herstel in gevaar brengen. Toch blijft Lacker van mening dat de evolutie van de inflatie in de gaten moet worden gehouden.

De uitspraken van Lacker zijn niet onbelangrijk, want hij staat bekend als een havik wat betreft de strijd tegen de inflatie. Dat hij een renteverhoging op de langere baan schuift, betekent dat het inflatiegevaar voorlopig beperkt blijft. Lacker is momenteel vooral op zijn hoede voor de lage kosten voor kredieten, maar ook voor het oplopen van de werkloosheid. Zolang de werkloosheid blijft stijgen, kan de rente volgens hem niet naar omhoog. De werkloosheidsgraad in de Verenigde Staten bedraagt momenteel 10%, sinds het begin van de recessie zijn ruim 7,20 miljoen banen verloren gegaan. Voorlopig is er nog geen sprake van de creatie van nieuwe banen. Lacker verklaarde in een interview te beseffen dat het voor de Amerikaanse centrale bank een zeer moeilijk opgave wordt om het juiste moment te bepalen voor het optrekken van de rente. De volgende FED-meeting vindt plaats op 26 en 27 januari, maar van een rentestijging zal daar alleszins nog geen sprake zijn. Een te snel optrekken van de rente kan het economisch herstel in gevaar brengen. Toch blijft Lacker van mening dat de evolutie van de inflatie in de gaten moet worden gehouden.