De zogenoemde Collective Action Clauses treden in. Dit betekent volgens Theodoor Gilissen Bankiers dat de leningvoorwaarden na uitgifte van de obligaties kunnen worden gewijzigd indien een meerderheid van de schuldeisers daarmee instemt.

Hoewel zo'n Europese regeling nog niet bestond, kon Griekenland uiteindelijk de schuldsanering aan de obligatiehouders

verplichten door de voorwaarden in de lokale Griekse regelgeving te veranderen en vast te leggen.

De Financial Times geeft aan dat de Europese CAC's op twee punten afwijken van die in andere regio's. Allereerst is een meerderheid van tweederde voldoende tegenover een gebruikelijke 75% en ten tweede geldt de regeling voor alle schulden van een land en niet voor alle individuele obligaties.

Per obligatie geldt wel een grens van 50%, zodat per obligatie gekeken wordt of de 'gewone' meerderheid van de schuldeisers akkoord gaan.

De eurozone heeft gekozen voor een geleidelijke invoering. Landen mogen in 2013 nog voor 45% aan 'oude' obligaties uitgeven en pas in 2023 moeten nieuwe obligatie-uitgiften voor 95% met CAC's zijn.

Voor leningen uit de zwakkere Europese landen zou volgens Theodoor Gilissen Bankiers vanaf volgend jaar een prijsverschil kunnen optreden omdat meer vraag naar 'oude' obligaties de koersen zou kunnen ondersteunen en beleggers juist een hogere risico-opslag kunnen eisen voor de nieuwe.

Maar eigenlijk houden beleggers daar nu ook al rekening mee. Uit een onderzoek van Bradley en Gulati naar de Griekse sanering blijkt dat juist de obligaties naar Grieks recht een lagere risico-opslag hadden doordat de herstructurering makkelijker doorgevoerd kon worden en dit de positie van Griekenland sneller zou verbeteren.

Door de geleidelijke invoering blijven de renteniveaus naar onze mening vooral afhankelijk van de kwaliteit van de uitgever en voorlopig ook van de ondersteuning van de ECB en de trojka. Theodoor Gilissen Bankiers verwacht dat de renteniveaus van de sterkere landen door het ruime monetaire beleid nog lange tijd op een relatief laag niveau bewegen.

De zogenoemde Collective Action Clauses treden in. Dit betekent volgens Theodoor Gilissen Bankiers dat de leningvoorwaarden na uitgifte van de obligaties kunnen worden gewijzigd indien een meerderheid van de schuldeisers daarmee instemt. Hoewel zo'n Europese regeling nog niet bestond, kon Griekenland uiteindelijk de schuldsanering aan de obligatiehouders verplichten door de voorwaarden in de lokale Griekse regelgeving te veranderen en vast te leggen. De Financial Times geeft aan dat de Europese CAC's op twee punten afwijken van die in andere regio's. Allereerst is een meerderheid van tweederde voldoende tegenover een gebruikelijke 75% en ten tweede geldt de regeling voor alle schulden van een land en niet voor alle individuele obligaties. Per obligatie geldt wel een grens van 50%, zodat per obligatie gekeken wordt of de 'gewone' meerderheid van de schuldeisers akkoord gaan. De eurozone heeft gekozen voor een geleidelijke invoering. Landen mogen in 2013 nog voor 45% aan 'oude' obligaties uitgeven en pas in 2023 moeten nieuwe obligatie-uitgiften voor 95% met CAC's zijn. Voor leningen uit de zwakkere Europese landen zou volgens Theodoor Gilissen Bankiers vanaf volgend jaar een prijsverschil kunnen optreden omdat meer vraag naar 'oude' obligaties de koersen zou kunnen ondersteunen en beleggers juist een hogere risico-opslag kunnen eisen voor de nieuwe. Maar eigenlijk houden beleggers daar nu ook al rekening mee. Uit een onderzoek van Bradley en Gulati naar de Griekse sanering blijkt dat juist de obligaties naar Grieks recht een lagere risico-opslag hadden doordat de herstructurering makkelijker doorgevoerd kon worden en dit de positie van Griekenland sneller zou verbeteren. Door de geleidelijke invoering blijven de renteniveaus naar onze mening vooral afhankelijk van de kwaliteit van de uitgever en voorlopig ook van de ondersteuning van de ECB en de trojka. Theodoor Gilissen Bankiers verwacht dat de renteniveaus van de sterkere landen door het ruime monetaire beleid nog lange tijd op een relatief laag niveau bewegen.